תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 11593הרחבת אזור תעשיה בקבוץ בית זרע, מתאר 121/12/2000
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 12927שינוי יעוד משטח משק לשפ"פ - (פארק)19/09/2002
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 1391משק בית זרע
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 14153גן לאומי עובדיה,23/02/2011
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 14819קיבוץ בית זרע- הסדרה והרחבה
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 17110קיבוץ בית זרע
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 17758קיבוץ בית זרע21/05/2012
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 4638תחנת טרנספורמציה25/10/1987
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 5128קבוץ בית זרע08/02/1989
צפוןעמק הירדן, אפיקים, בית זרעתוכניתמשצ/ 91תכנית לצרכי רישום - אדמות בית זרע - אפיקים06/04/2003
צפוןעמק הירדן, בית זרענושאנ/ בית זרע/ 7תכנית ניקוז - מצוק בית זרע