תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, דגניה א'תוכניתג/ 5726קיבוץ דגניה א'
צפוןעמק הירדן, דגניה א'תוכניתג/ 5745שפך הירדן
צפוןעמק הירדן, דגניה א'תוכניתג/ 9446מתאר - דגניה א'08/06/2000