תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 10771מושב רמות - רמות ב'
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 10772רמות ב' - שלב א', מושב רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 11964תכנית מתאר מושב רמות22/07/2009
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 12363הוראות פתוח מושב רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 12431בית ספר דליות ליד מושב רמות13/09/2001
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 13610רמות- חלוקת נחלה מס' 31
צפוןגולן, אבני איתן, אלי-עד, גבעת יואב, כנף, נאות גולן, נוב, קדמת צבי, רמותתוכניתג/ 13973הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן23/10/2006
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 14644רה- תיכנון, הגדלת 46 מגרשי מגורים, מושב רמות26/02/2007
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 16393כפר נופש רמות , מושב רמות03/03/2009
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 16577אמא אדמה - מתחם קמפינג משולב , צפ' מז' למושב רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 16602תיירות ונופש, מתחם לביאה, מושב רמות15/05/2011
צפוןגולן, אבני איתן, אודם, אלי-עד, אניעם, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, מעלה גמלא, נאות גולן, נוב, נוה אטי"ב, נטור, עין זיון, קדמת צבי, קלע, רמות, שעלתוכניתג/ 17747הוספת השימושבריכת שחייה פרטית באזורי מגורים, גולן21/05/2012
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 17956שנוי יעוד מחקלאי לתיירות, אמא אדמה 2,רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 5143בית ספר אזורי ליד מושב רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 5601תחנת תידלוק צומת רמות26/11/1989
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 5602חוות סוסים, מושב רמות02/12/1993
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 8216שנוי יעוד למגורים, רמות16/03/1995
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 8575שינוי יעוד מאזור מיוחד - תחנת תידלוק לאזור תיירות ומסחר, מושב רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 9694תכנית מתאר למושב רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ במ/ 63מושב רמות09/01/1992
צפוןגולן, רמותתוכניתגו/ מק/ 11964/ 1הגדלת שטחים לצרכי ציבור - בית כנסת , מושב רמות29/01/2008
צפוןגולן, רמותתוכניתגו/ מק/ 11964/ 2איחוד וחלוקה , מבני משק שצ"פ , רמות15/07/2008
צפוןגולן, רמותתוכניתגו/ מק/ 11964/ 37איחוד וחלוקה , מגרש 37, רמות28/02/2005
צפוןגולן, רמותתוכניתגו/ מק/ 14644/ 01איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, למעט הרחבת דרך מאושרת, רמות28/06/2012
צפוןגולן, רמותתוכניתגו/ מק/ 14644/ 02איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל למעט הרחבת דרך ציבורית, רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתגו/ מק/ 14644/ 1איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל - מושב רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתגו/ מק/ 14644/ 2החלפת שטחים - מגרש 345 - רמות
צפוןגולן, רמותתוכניתגנ/ 17180העתקת 3 מגרשי מגורים מאושרים, מושב רמות26/11/2009