תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 11790תכנית מתאר מקומית קיבוץ תל קציר,12/11/2001
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 135תל קציר30/10/1952
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 15811יעוד שטח למבני משק, תל קציר
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 17759חוות לולים, קיבוץ תל קציר15/02/2012
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 18335מתאר קיבוץ תל קציר
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 19704מתאר תל קציר
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 19766תוכנית שינוי יעוד למתקנים הנדסיים - תל קציר
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 5136קיבוץ תל קציר
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 7046תל - קציר