תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, מסדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 07/ 2לגיטימציה למתחם "מיטב מסדה"
צפוןעמק הירדן, מסדהתוכניתג/ 10662תכנית מתאר קיבוץ מסדה05/07/1999
צפוןעמק הירדן, מסדהתוכניתג/ 15749תכנית מתאר קיבוץ מסדה
צפוןעמק הירדן, מסדהתוכניתג/ 19607קיבוץ מסדה
צפוןעמק הירדן, מסדהתוכניתג/ 5106קיבוץ מסדה