תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 11/ 2שינוי בגובה קירות תומך לבית בשלבי בניה - חליווה חיים בפוריה עלית (בתחום תוכנית
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 06/ 2פיצויים בגין תוכנית ג/12265
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 10/ 2התנגדות להצבת טורבינת רוח
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 05/ 2בית מגורים
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 02בקשה להקמת קיר גבול עם שכן + חניה
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 06/ 2בית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 10/ 2התקנת טורבינת רוח לייצור חשמל
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 08/ 2בקשה לתוספת קיר תומך
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים861/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4668, ג/12265, ג/2261
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים875/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/12265 ו-ג'/2261
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 11682תכנית מפורטת שנוי לתכנית ג/2261
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 11854דרך מס' 768 קטע פוריה פוריה עלית30/05/2002
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 12265תכנית מתאר פוריה עילית12/09/2002
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 12639שינוי הוראות תכנית ג/ 7777, מחצת פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 18207הרחבת שטח למוסדות בצמוד לבית חולים, פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 18633מתקנים הנדסיים, מחצבת פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 18705תחנה סולארית / רוח, מחצבת פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 18961הרחבת בית החולים - פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 19408אכסון ושירותי תיירות פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 2261פוריה עילית10/12/2001
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתגנ/ 17170יעוד שטח למבני ציבור ומגורים, פוריה עלית10/04/2011
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתעה/ מק/ 12265/ 003שינוי קו בנין, וחלוקה למגרשים, פוריה עילית
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתעה/ מק/ 12265/ 005הרחבת דרך גישה איחוד וחלוקה בפוריה עלית12/11/2009
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתעה/ מק/ 12265/ 3שינוי בקו בניין וחלוקה למגרשים , פוריה עלית
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתעמ/ מק/ 2261/ 02/ 01שינוי קו בנין פוריה עילית03/05/2004
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתישות כלליתעתמ/ נצ/ 007/ 1010ז'קלין ליקסנברג נגד ועדה מחוזית צפון וכו'.
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתישות כלליתעתמ/ נצ/ 1010/ 07ז'קלין ליקסנברג נגד מוא"ז עמק הירדן, ועדה מקומית, ועדה מחוזית