תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, אהלובקשה ועדה מקומית3/ 15163שימוש חורג לתחנת תידלוק בגוש15163 ח"ל3 בכנרית
צפוןעמק הירדן, אהלותוכניתג/ 101אהלו (תל הקרק)26/09/1946
צפוןעמק הירדן, אהלותוכניתג/ 14874שרותי דרך מזרחית לכביש 90, בין ביה"ס בית ירח למכללת אוהלו
צפוןעמק הירדן, אהלותוכניתג/ 731אהלו24/07/1969