תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 07/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 03/ 2בית שמותף
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 10/ 2תוספת לבית מגורים קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 04/ 2חידוש החלטה לתוספת פרגולה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 06/ 2תוספתקירוי גג רעפים ןמעקה למרפסת
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 05/ 2התנגדות לבניית מעקה בטיחות
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 05/ 2תוספת למבנה מסחרי קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 08/ 2בניית בית דו משפחתי
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 10/ 2בקשה להיתר
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג לאולפן תקשורת במקלט אשר נמצא בייעוד בניין ציבורי לפי תרש"ץ 1/
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג לאולפן תקשורת במקלט אשר נמצא בייעוד בניין ציבורי לפי תשר"ץ 14
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 12/ 2בקשה לשימוש חורג ממבנה תעשיה לאולם ארועים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 11/ 2ערר על תשריט חלוקה ת. חלוקה -342
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 03/ 2התנגדות תוספת למבנה קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 2ג/ 14295 פארק הזהב קרית שמונה אישור התכנית
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 05/ 2אי מתן החלטה לבקשה להיתר משנת 2003
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 04/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 07/ 2התנגדות לתוספת והריסה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 11/ 2תוספת לבית קיים,החלפת גג קיים לגג בטון
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 04/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 04/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 04/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 03/ 2בקשה להיתר לבניית חדר
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 05/ 2התנגדות לתוספת מגורים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 03/ 2תוספת גג רעפים במבנה קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 05/ 2תוספת בניה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 11/ 2הצבת אנטנות תקשורת
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 10/ 2הצבת מחסן בשטח
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 02/ 2התנגדות לתוספת קיר במרפסת + מצללה לא מקורה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 09/ 2הצבת מחסן בשטח
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 09/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 11/ 2מתן שימוש חורגמתעשייה למסחר
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 03/ 2תוספת חד"ב לבית מגורים קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 09/ 2בקשה לבניית תחנת דלק
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 11/ 2ערר על מתן היתר בניה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 11/ 2ערר על מתן היתר בניה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 07/ 2בנית בית מגורים רווי 11 יחידות דיור
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 02/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 07/ 2תוספת למרפסת והחלפת גג
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 08/ 2תוספת קומת משרדים למבנה משרדי
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 08/ 2תוספת לבית מגורים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 03/ 2בקשה לשימוש חורג לחלק משצ"פ בתוכנית ג'/ 10271
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 05/ 2אי מתן החלטה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 11/ 2היתר בניה לא חוקי
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 11/ 2היתר בניה לא חוקי
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 04/ 2תוספת לבית מגורים קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 10/ 2תוספת מסחר
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 11/ 2שימוש חורג למסחר במבנה תעשיה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 05/ 2התנגדות לבניית קיר תומך
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 05/ 2התנגדות לשימוש חורג משימוש תעשיה לאולם שמחות
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 04/ 2הגבהת קירות קיימים ובניית קיר חדש
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 06/ 2התנגדות לבנייה
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 09/ 2גדר, קיר תומך
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 04/ 2התנגדות להקלה בקומת בנין
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 04/ 2מגורים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 09/ 2תוספת מצללה לבית קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 08/ 2ביטול היתר
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים299/ 05/ 2הקמת מתקן שידור קטן אל אנטנה קיימת
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים312/ 08/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים815/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/2261 , ג/12265
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים856/ 11/ 2בגין תוכנית ג/ 11993
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים878/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/5815
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים886/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/11993
צפוןקרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים906/ 08/ 2מינהל הדיור הממשלתי
צפוןקרית שמונהתוכניתא/ 29תכנית אב קרית שמונה
צפוןקרית שמונהישות כלליתא/ ימ/ 3634אופק בטאן בניה ויזום נ' הועדה המחוזית, ממי, הועדה המקומית קרית שמונה
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10121הקצאת שטח לשביל להולכי רגל, שינוי למתאר, קרית שמונה
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10125שינוי יעוד מדרך ומבני ציבור לשצ"פ ומעבר ציבורי, שינוי למתאר, קרית שמונה
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10133שינוי יעוד ממסחר לחניה ציבורית והוספת שימוש לתחנת דלק דרגה "ב"
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10191התאמת יעודי קרקע למצב קיים, והגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, קריית שמונה30/03/2000
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10428שינוי יעוד מש.צ.פ לאיזור מגורים א', קרית שמונה20/02/2000
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 1046שמורת טבע גיאולוגית -קרית שמונה13/05/1971
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10501התווית דרך משולבת, שינוי יעוד משצ"פ למסחר, שינוי למתאר, קרית שמונה.
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 1055אתור שטח לברכת שחיה
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10600קרית שמונה - שינוי לג / 4030
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 1071 - צפוןשינוי יעוד בגוש 13147 חל' 5 - קרית שמונה15/06/1972
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 1078גני ילדים -קרית שמונה02/11/1972
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10813ישיבת הסדר - קרית שמונה29/07/1999
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10818עוקף קרית שמונה, שינוי 2 לתמ"מ 2
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10873מתקנים הנדסיים, שינוי למתאר, קרית שמונה23/09/1999
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10874שינוי יעוד ממסחר למגורים, שינוי למתאר, קרית שמונה23/11/2000
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10877שכונה ג' - תוספת מגורים, שינוי למתאר, קרית שמונה18/04/2000
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 10986שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים , קרית שמונה
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 1103אתור שטח לדיר צאן13/08/1989
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 1114שינוי יעוד קרית שמונה02/11/1972
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11225תחנת כח קטנה באזור תעשיה צפוני, קרית שמונה
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 1132תכנית מס' 113202/11/1972
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11547שינוי יעוד מש.צ.פ למבני ציבור (בית כנסת)01/08/2004
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11578שנוי יעוד מאזור מלאכה, מסחר לאזור תיירות (הקמת מלון) קרית שמונה.
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11579שנוי יעוד מש.צ.פ לדרך גישה, קרית שמונה
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11748שינוי יעוד מאזור תעשיה למסחר ונופש22/04/2004
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11832הקצאת שטח לדרך, קרית שמונה
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11834הגדלת אחוזי בניה - שנוי לתכנית ג/ 420217/01/2002
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11939איחוד וחלוקה חלקות התווית דרך20/06/2002
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11940שינוי יעוד משצ"פ לאיזור מגורים23/10/2001
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11993הוספת צימרים חדרי אירוח02/08/2001
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11994שינוי תכנית ג/ במ/ 259, שכונת הורדים, קרית שמונה12/03/2001
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 11996שינוי יעוד מש.צ.פ. לאיזור מגורים02/02/2004
צפוןקרית שמונהתוכניתג/ 12022שכונת טרומפלדור