תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 10404הקצאת דרך גישה ממנחת פיק לאזור תעשיה בני יהודה, פיק31/10/1999
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 13640מרכז בני יהודה
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 15468מרכז אזורי- בני יהודה
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 17093תכנית מתאר בני יהודה
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 5217מרכז גושי בני יהודה13/01/1990
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 5829אזור מלאכה וצעשיה זעירה -בני יהודה01/09/1996
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 7580כביש עוקף בני יהודה26/12/1993
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 7591אזור תעשיה ומלאכה, בני יהודה19/09/1996
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 9960בני יהודה - מגורים 9710/12/1998
צפוןגולן, אבני איתן, אניעם, בני יהודה, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, כנף, מעלה גמלא, נאות גולן, קדמת צבי, קשת, שעלתוכניתג/ במ/ 100הרחבת מגורים בישובי רמת הגולן05/08/1993
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתגו/ מק/ 5217/ 01איחוד וחלוקה מחדש,24/09/2003
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתגו/ מק/ 5217/ 02מרכז בני יהודה - איחוד וחלוקה , בני יהודה
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתגנ/ 18562תוספת דרך אזור תעשיה, בני יהודה14/06/2011
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתתממ/ 2/ 3/ 4תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - רמה"ג - בני יהודה - מרכז אזורי05/10/2010