תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, מבוא חמהתוכניתג/ 12170מבוא חמה- שטח חקלאי מיוחד
צפוןגולן, מבוא חמהתוכניתג/ 13032קיבוץ מבוא חמה - הרחבה קהילתית24/04/2006
צפוןגולן, מבוא חמהתוכניתג/ 17338מבני משק, קיבוץ מבוא חמה
צפוןגולן, מבוא חמהתוכניתג/ 19436מתאר מבוא חמה
צפוןגולן, מבוא חמהתוכניתג/ 7940קבוץ מבוא חמה14/12/1999
צפוןגולן, מבוא חמהתוכניתג/ 9684יעוד שטח למבני משק לשרות הקיבוץ, מבוא חמה