תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, כפר חרובתוכניתג/ 11924כפר חרוב31/07/2003
צפוןגולן, כפר חרובתוכניתג/ 14920רה תכנון של שטח המחנה קיבוץ כפר חרוב09/04/2008
צפוןגולן, כפר חרובתוכניתג/ 7084מתקן תיירות מצפור - כפר חרוב27/02/1994
צפוןגולן, כפר חרובתוכניתגנ/ מק/ 7084/ 1שינוי יעוד קרקע למתקן תיירות, עפ"י הוראות סעיף 62 א(א) לחוק התכנון והבנה, כפר