תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 10773הרחבת כנף - שלב א'
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 10774הרחבת כנף
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 11850תכנית מתאר לתיירות, נופש וספורט, כנף26/08/2004
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 12771הסדרת מגרשי מגורים - מושב כנף13/03/2007
צפוןגולן, אבני איתן, אלי-עד, גבעת יואב, כנף, נאות גולן, נוב, קדמת צבי, רמותתוכניתג/ 13973הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן23/10/2006
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 14806אזור משקי, כנף
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 6146תכנית מפורטת מושב כנף06/11/1990
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 7765שנוי יעוד למבני משק ומלאכה, מושב כנף11/05/1995
צפוןגולן, אבני איתן, אניעם, בני יהודה, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, כנף, מעלה גמלא, נאות גולן, קדמת צבי, קשת, שעלתוכניתג/ במ/ 100הרחבת מגורים בישובי רמת הגולן05/08/1993
צפוןגולן, כנףתוכניתגו/ מק/ 6146/ 01תוכנית גו/ מק/ 6146/ 0125/09/2006