תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 12336מושב קשת - הרחבה קהילתית18/03/2003
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 13630מאגר דינור
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 14143מיפעל מיצים מושב קשת:
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 14751שמורת טבע , בריכת פרג'15/02/2007
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 17139מפעל מיצים, מושב קשת
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 18789מפעל מיצים, רמת הגולן, מושב קשת
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 18882שנוי יעוד מחקלאי למוסד ציבורי, מושב קשת
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 6147מושב קשת12/06/1994
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 9729שמורת טבע פרג', שינוי למתאר.
צפוןגולן, אבני איתן, אניעם, בני יהודה, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, כנף, מעלה גמלא, נאות גולן, קדמת צבי, קשת, שעלתוכניתג/ במ/ 100הרחבת מגורים בישובי רמת הגולן05/08/1993
צפוןגולן, קשתתוכניתגו/ מק/ 12336/ 01החלפת שטחים - מגורים / מבני ציבור, קשת
צפוןגולן, קשתתוכניתגו/ מק/ 12336/ 02החלפת שטחים בין שפ"פ למבני משק, קשת18/03/2010
צפוןגולן, קשתתוכניתגו/ מק/ 12336/ 03החלפת שטחים בין אזור מלונאות ונופש , קשת03/03/2008
צפוןגולן, קשתתוכניתגו/ מק/ 12336/ 05איחוד וחלוקת מגרשים - קשת04/11/2012
צפוןגולן, קשתתוכניתגו/ מק/ 6147/ 01חלוקת מגרשים באזור קיים, מושב קשת