תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 10097רמת מגשימים - הרחבת הישוב22/11/1999
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 11302תחנת תדלוק ושרותי דרך ברמת מגשימים
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 12327הסדרת מגרשי מגורים, רמת מגשימים20/06/2002
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 14746שמורת טבע אחילוף החורן25/09/2008
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 14753שמורת טבע - אחו חספיה12/07/2007
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 7588כביש עוקף רמת מגשימים
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 7942שנוי יעוד למבני משק, רמת מגשימים.13/07/1997
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 8192תחנת דלק ושרותי דרך רמת מגשימים.