תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, גשורתוכניתג/ 11925גשור - הרחבת קהילתית01/11/2001
צפוןגולן, גשורתוכניתג/ 16029מי גהה - תיירות ונופש, מערבית לגשור
צפוןגולן, גשורתוכניתג/ 16031פארק תעסוקות תיירותי דר' רמת הגולן
צפוןגולן, גשורתוכניתג/ 16989תכנית מתאר - קיבוץ גישור28/04/2010
צפוןגולן, גשורתוכניתג/ 5047קבוץ גשור27/06/1990
צפוןגולן, גשורתוכניתגו/ מק/ 11925איחוד וחלוקה - אזור תעסוקה (מבני משק, שרותים ואחסנה, תעשייה), קבוץ גשור
צפוןגולן, גשורתוכניתגו/ מק/ 11925/ 01איחוד וחלוקה בהסכמה , גישור26/03/2008
צפוןגולן, גשורתוכניתגו/ מק/ 5047/ 01חלוקת חלק מאזור מוגירם א' למגרשים