תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןקצריןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 03/ 2הצבת מתקן תקשורת הכולל תורן
צפוןקצריןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 03/ 2בקשה להקמת מתקן תקשורת סלולרי
צפוןקצריןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 03/ 2התנגדות לשינוי תכנית
צפוןקצריןתוכנית120/ 305/ 5שינוי והשלמה לתכנית בינוי מפורטת.12/12/1984
צפוןקצריןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןקצריןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים283/ 08/ 2תחנת דלק
צפוןקצריןתוכניתג/ 10553שינוי מתאר יקבי הגולן למוקד תיירותי - קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 10834רובע 1 "בנה ביתך" , קצרין09/02/2000
צפוןקצריןתוכניתג/ 10844תכנית מתאר מקומית קצרין, שינוי לתכנית ל / ב / 12007/07/2005
צפוןקצריןתוכניתג/ 11339רובע גמלא, קצרין, מתאר 130/05/2000
צפוןקצריןתוכניתג/ 11381פארק קצרין העתיקה, מתאר 128/11/2001
צפוןקצריןתוכניתג/ 11382מרכז קצרין, שינוי לג / 5628, מתאר 104/09/2003
צפוןקצריןתוכניתג/ 11499קניון קצרין, מתאר 115/05/2002
צפוןקצריןתוכניתג/ 11500קרית חינוך קצרין, מתאר 110/12/2000
צפוןקצריןתוכניתג/ 11715אזור תעשיה קצרין, יקבי הגולן01/02/2001
צפוןקצריןתוכניתג/ 11777רובע גמלא, קצרין30/12/2001
צפוןקצריןתוכניתג/ 12072קצרין - רובע 204/08/2002
צפוןקצריןתוכניתג/ 12178שינוי לתכנית ג/5088- רובע נווה16/01/2003
צפוןקצריןתוכניתג/ 12485רובע 10 קצרין, 446 יח"ד06/07/2004
צפוןקצריןתוכניתג/ 12612קצרין - המשך מרכז מסחרי
צפוןקצריןתוכניתג/ 12616אזור תיירות דרומי, קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 12816קצרין אזור תעשיה26/02/2007
צפוןקצריןתוכניתג/ 13363שינוי לתכנית מס' ל/א/ 303 / 120 - פינת חי01/08/2004
צפוןקצריןתוכניתג/ 13435רובע 1 (בחרא) קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 14123קצרין-קרית חינוך:27/01/2005
צפוןקצריןתוכניתג/ 14579שנוי יעוד לשטח צבורי פתוח ושיפור הגישה למגרשים, קצרין07/09/2004
צפוןקצריןתוכניתג/ 14594הגדלת מס' יח"דבמגרש, בנה ביתך, קצרין09/07/2006
צפוןקצריןתוכניתג/ 14595שינוי מס' יח"ד רובע בתרא, קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 14596שינוי מס' יח"ד במגרש "בני ביתך", רובע אפק, קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 14597שינוי מס' יח"ד דיור, רובע קדמה, קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 15231בית כנסת ומועדון, רובע 2 אפק, קצרין28/09/2006
צפוןקצריןתוכניתג/ 16015רובע 11 קצרין, שינוי לתכנית מתאר קצרין ל/ב/ 12011/09/2012
צפוןקצריןתוכניתג/ 16983מרכז ספורט - קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 17040מתחם תיירות, קצרין03/09/2009
צפוןקצריןתוכניתג/ 17436מבני ציבור, דרום קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 17437מרכז, קצרין07/01/2010
צפוןקצריןתוכניתג/ 18201יער קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 18834מגרש 158, קצרין26/09/2011
צפוןקצריןתוכניתג/ 19287שינוי בהוראות וזכויות בניה, מרכז איתן
צפוןקצריןתוכניתג/ 19705בית כנסת רובע גמלא קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 19968תכנית מיתאר כוללת קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 20013מרכז איתן קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 20037מט"ש קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 5079קייט וספורט12/03/2001
צפוןקצריןתוכניתג/ 5088שכ' נוה מס' 4 קצרין30/03/2000
צפוןקצריןתוכניתג/ 5089מרכז עירוני תעשיתי14/10/1999
צפוןקצריןתוכניתג/ 5090מרכז קצרין קטע דרום -מזרחי07/03/1988
צפוןקצריןתוכניתג/ 5091מרכז מסחרי ומרפאת קופ"ח, קצרין30/10/1986
צפוןקצריןתוכניתג/ 5137שכונה צפונית רובע 8,7
צפוןקצריןתוכניתג/ 5138רובע 5 קצרין11/04/2000
צפוןקצריןתוכניתג/ 5448תחנת דלק קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 5517יקב קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 5628מרכז מסחרי בקצרין02/05/1991
צפוןקצריןתוכניתג/ 5749פארק בית הכנסת העתיק
צפוןקצריןתוכניתג/ 5902שינוי ייעוד לתעשייה ואיחוד מגרשים - (גניזה)
צפוןקצריןתוכניתג/ 5903בית עלמין -קצרין06/12/1999
צפוןקצריןתוכניתג/ 6086שינוי חלוקת אזורים מרכז עירוני03/09/1989
צפוןקצריןתוכניתג/ 6740שינוי יעוד למגורים, גמלא - (גניזה)
צפוןקצריןתוכניתג/ 6741שנוי יעוד למגורים שכ' נווה - (גניזה)
צפוןקצריןתוכניתג/ 6998רובע 5 בנה ביתך -קצרין20/02/1992
צפוןקצריןתוכניתג/ 7481מרכז מסחרי, קצרין04/08/1994
צפוןקצריןתוכניתג/ 7862פתוח אזור תיירות במקום חוות סוסים, שינוי למתאר קצרין19/06/1997
צפוןקצריןתוכניתג/ 7863מרכז מסחרי, קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 7864רובע נווה, קצרין - (גניזה)
צפוןקצריןתוכניתג/ 8675לייעד שאת השטח להקמת בריכת מי שתיה סגורה מפלדה, בנפח 000,2 מ"ק, בגובה כ7.5-22/07/2009
צפוןקצריןתוכניתג/ 9505תכנית מס' ג / 9505פרסום לפי סעיף 77 שינוי למתאר, קצרין
צפוןקצריןתוכניתג/ 9532רובע 1 - בתרא, שינוי למתאר, קצרין.27/07/1997
צפוןקצריןתוכניתג/ במ/ 122רובע מס'1 -קצרין29/04/1993
צפוןקצריןתוכניתג/ במ/ 134רובע 205/09/1992
צפוןקצריןתוכניתג/ במ/ 28קצרין - רובע 201/09/1991
צפוןקצריןתוכניתג/ במ/ 85קצרין רובעים 7 ו - 8
צפוןקצריןתוכניתגנ/ 17958גן השיזף, קצרין01/06/2010
צפוןקצריןתוכניתגנ/ 17959מיתקנים הנדסיים, קצרין
צפוןקצריןתוכניתגנ/ 18143הוספת דרך באזור תעשיה ללא שנוישטחי תעשיה, קצרין21/06/2010
צפוןקצריןתוכניתגנ/ 18473יקב 2009, קצרין10/04/2011
צפוןקצריןתוכניתגנ/ 18955תעשיה 2010, קצרין
צפוןקצריןתוכניתל/ א/ 302/ 120תכנון מחדש26/04/1985
צפוןקצריןתוכניתל/ א/ 303/ 120בית ספר שדה קצרין17/07/2001
צפוןקצריןתוכניתל/ ב/ 120תכנית מתאר קצרין17/12/1992
צפוןקצריןתוכניתל/ ד/ 301/ 120יעוד מגרשים לתעשיה ומלאה15/05/1986
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 10834/ 1שינוי תכסית וקווי בנין, רובע בתרא, קצרין28/11/2002
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 10834/ 2שינוי מס' יחידות , רובע בתרא, בנה ביתך, קצרין
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 10834/ 4שינוי קו בנין, מגרש 211, רובע בתרא, קצרין30/10/2006
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 10834/ 5שינוי קווי בניין ותכסית - בתרא , קצרין
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 10834/ 8שינוי תכסית בקו בנין, רובע בתרא, קצרין
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 11499/ 1הרחבת דרך צומת כניסה, קצרין27/10/2011
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 11777/ 2שינוי קו בנין ותכסית, רובע גמלא, קצרין12/06/2003
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 11777/ 3שינוי קו בנין, רח' המשושים, רובע גמלא, קצרין12/08/2003
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 11777/ 4שינוי קו בנין, רח' הערבות, רובע גמלא, קצרין12/08/2003
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 11777/ 5שינוי קו בנין , רח' חרמונית , מגרש 14, רובע גמלא, קצרין27/10/2003
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 11777/ 6שינוי קו בנין, הצבעונים 27, קצרין16/06/2004
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 12072/ 1שינוי מב' יחדות דיור , בנה ביתך, רובע אפק, קצרין30/10/2006
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 12178/ 1שינוי קו בנין, רח' סנונית 5, רובע נווה, קצרין12/08/2003
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 12178/ 2שינוי קו בנין , רח' גילבון 48, רובע נווה, קצרין29/04/2004
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 12178/ 3שינוי קו בנין , בארית 9, רווה נווה, קצרין16/06/2004
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 12178/ 5שינוי קו בנין, קצרין31/07/2005
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 12178/ 6שינוי קו בנין, רובע נווה קצרין13/11/2005
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 12485/ 1רובע 10 - חלוקה מחדש של מתחם צפון מערבי , קצרין15/04/2007
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 12485/ 2שינוי קווי בניין וחזות מבנים , קצרין15/04/2007
צפוןקצריןתוכניתקצ/ מק/ 12485/ 3חלוקה מחדש של אחוזי הבניה, קצרין27/10/2011