תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 12/ 2תוספת מחסן+ פרגולה
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 05/ 2החלפת מרזב והרכבת 2 מזגנים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 10/ 2בנית חדשה מסחר ותחנת דלק
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 05/ 2סגירת מסתור כביסה והתקנת 3 מזגנים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 12/ 2בניית גדר מבלוקים וגדר רשת
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 12/ 2תוספת לבית ומרפסת פתוחה - לגליזציה
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 02בקשה לגידור חצר משותפת
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 09/ 2בקשה למטרת מרכול במקום תעשיה
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 05/ 2שימוש חורג
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 09/ 2בקשה לשימוש חורג
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 10/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 06/ 2התנגדות לתוספת חדר וסגירת מרפסת בחלונות
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 05/ 2חנות בקומת העמודים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 06/ 2תביעת פיצויים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 03/ 2בקשה לפרגולה ורחבה מרוצפת
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 05/ 2סגירת חלק מקומת עמודים לשימוש מסחרי
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 05/ 2חנות בקומת עמודים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 07/ 2התנגדות לתוספת מגורים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 07/ 2מחסן
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 05/ 2הקמת מתקן שידור קטן ואנטנה
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 02/ 2התנגדות לשימוש חורג מיעוד לתחבורה לשימוש זמני
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 02/ 2גגון בחזית המבנה
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 08/ 2הקמת 4 אנטנות
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 04/ 2תוספת מרפסת למבנה קיים + קירוי חלקי בגגון רעפים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 11/ 2בית מגורים חדש
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 05/ 2התנגדות ללגטימציה לגגון מעל מרפסת
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 10/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 11/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 04/ 2הצבת תורן ואנטנות
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים809/ 10/ 2דרישה לתשלום להיטל השבחה
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים810/ 10/ 2דרישה לתלשום היטל השבחה
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים816/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4770 , ג/12357
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים864/ 10/ 2תביעה בגין תכנית ג'/12630
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים884/ 11/ 2היטל השבחה בתכניות ג'/6331, מה/מק/3/6331
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים885/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'/6331, מה/מק/3/6331
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים886/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'/6331, מה/מק/3/6331
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים887/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'/6331, מה/מק/3/6331
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים888/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'/6331, מה/מק/3/6331
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים889/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'/6331, מה/מק/3/6331
צפוןמגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים890/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'/6331, מה/מק/3/6331
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10176שטח שריד, מגדל העמק16/01/2003
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10364מגדלאור - פנימיית הבנות במגדל העמק, שינוי למתאר09/02/2000
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10393פארק תעשיה מגדל העמק - הרחבה מגרש 225, שינוי למתאר
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10394תוספת זכויות בניה, מגדל העמק05/07/1999
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10461תוספת קומה ואחוזי הבניה למבנה קיים באזור שטח מרכז עירוני מסחרי, מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10481הסדרת חלקות באזור תעשיה דרומי, שינוי למתאר, מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10482אזור תעשיה רמת גבריאל - נילית, מגדל העמק26/08/1999
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10483שכונת גן ישראל, שינוי למתאר, מגדל העמק03/02/2003
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10498שינוי יעוד מאזור מגורים ג' למסחר, שינוי למתאר.
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10515ביטול חלק מאזור תעשיה ושינוי יעודו לשצ"פ ודרך גישהשינוי למתאר.
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10752תוספת יחידות דיור, שינוי לג / במ / 160, מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 1081אתור שטח למגרש ספורט -מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 1082אתור שטח לצורכי מכירה -מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 10913הסדרת גבולות מגרש, הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות, שינוי מפורטת, מגדל העמק15/07/1999
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 1095אתור שטח לאצטדיון -מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 11130שכונת המרכז העירוני - מזרח, מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 1116אתור שטח לבי"ס דתי -מגדל העמק06/07/1972
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 1129 - צפוןפיתוח "חוף האילנות" - מגדל11/03/1971
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 11341שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לבית כנסת, מגדל העמק, מתאר 121/09/2003
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 11342הגדלת אחוזי בניה למגורים ומסחר מגדל העמק30/09/2001
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 11361ביטול תוואי דרך ושינוי יעוד משצ"צ לשטח לתעשיה מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 11362איחוד וחלוקה, שינוי קו בנין והגדלת יח"ד, מגדל העמקמתאר 119/09/2000
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 11495תוספת זכויות בניה למבנים קיימים שינוי תוואי דרכים והקטנת קוי בנין מתחם ג12/07/2001
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 11711שנוי יעוד משטח חניה פרטיתלשטח למוסד
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 11868משכן מנחם, מגדל העמק12/06/2001
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 11978הגדלת זכויות בניה אזור תעשיה צפוני רמת גבריאל10/12/2000
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 1212 - צפוןמלון "רוקח" - מגדל25/03/1971
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 12356מוסדות חב"ד - שכונה מערבית27/01/2004
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 12357השוואת אחוזי בניה26/08/2004
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 12552שכונת מגדל אור - הרחבה, מגדל העמק22/05/2003
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 12569מתחם השוק העירוני13/02/2003
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 12630שכונת ק. רבין31/12/2002
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 12685תחנת תדלוק מ. העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 12915מוסדות מגדלאור16/01/2003
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13055תוספת חניה
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13056דרך מקשרת רח' הירדן קרית רבין26/08/2003
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13057הרחבת יח"ד מ. העמק03/11/2005
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13058א. תעשיה דרומי18/08/2008
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13080שיקום שכונות, מגדל העמק03/11/2005
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13123שכונת המרכז העירוני - מזרח. מגדל העמק13/09/2005
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13140מוסדות נר הצפון - מגדל העמק05/02/2006
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13145הגדלת שטח למוסדות - מגדל העמק13/03/2003
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13189בריכות תעשיה 2,3
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13285רובע 200007/09/2004
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 1333אתור שטח למגורים -מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 13357הגדלת זכויות בניה ק. היסוד מ. העמק
צפוןיזרעאלים, מגדל העמקתוכניתג/ 13633מחלפון כפר החורש05/02/2009
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13753אזור תעסוקה - יפיע07/10/2010
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 14006יעוד שטח ומבנה קיים למגורים-שכונת רמת אשכול:12/07/2007
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 14299התווית דרך גן ישראל-מגדל העמק31/08/2005
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 14300שינוי מרקם עירוני אזורי דרומי-מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 1454שנוי יעוד לתעשיה -מגדל העמק06/01/1974
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 14657תוספת זכויות, רחוב הגפן, מגדל העמק23/05/2006
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 14658הרחבת קרית חינוך מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 14665הרחבת שטח ציבורי, מגדל העמק03/11/2005
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 14956עיבוי מתחם ניצנים
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 15135התחדשות עירונית מתחם הנשיאים18/11/2008
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 15732כיכר העיר, מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 1605שכ' מגורים -מגדל העמק
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 16055תכנית אב מגדל העמק