תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 1ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית ג/ 13064 מ. צלייני בערב אל שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 09/ 2הקמת דשר רשת קיים
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםבקשה ועדה מקומית112/ 17215סככה חקלאית
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 06/ 2תוספת קומת עמודים מפולשת לקיים
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים303/ 10/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 10118שינוי יעוד למתקן הנדסי, שינוי למתאר, שיבלי.14/10/1999
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 10119שינוי יעוד למבני ציבור (מסגד), שינוי למתאר, ערב שיבלי.
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 10976שינוי יעוד מאזור מגורים לשצ"פ
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11002כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם21/08/2000
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11513אום אל ענם שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למתקן הנדסי(מתקן אגור ושטוף) המהווה שינ
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11514אום אל גאנם- שינוי משטח לבנייני ציבורי ושטח לתכנון בעתיד לשטח למתקן הנדסי30/05/2002
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11542חלוקה למגרשים ותיקון תוואי דרכים, שיבלי, מתאר 101/03/2001
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11627מתקן הנדסי באום אל ענם
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11662שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח לדרך ולבריכת מםלכפר אום אל ענם שינוי לג / 114/08/2003
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11673דרך נופית - שיבלי אום אל גאנם
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 1281בחירת צונים (אום אל ג'נם)20/05/1976
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבור, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13757שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תיירות, בשיפולים המזרחיים, הר תבור
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13760שינוי יעוד מחקלאי למגורים12/07/2007
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13800שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 1721526/06/2008
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 1470שינוי יעוד ערב שבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 1477הרחבת תחום ערב שבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 15569פארק ישובי משולב במגרשי ספורט, שיבלי - אום אל גאנם
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 15656תכנית מתאר מקומית, שבלי אום אל-ג'נם
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 16540נופש כפרי בדואי , סמוך לכפר שיבלי אום אל ג'נם
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 1869כביש גישה לערב אל שבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 20122שינוי יעוד משצ"פ למגורים, שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2333חלוקת מגרשים לבניה בערב שבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2351שנוי יעוד מחקלאי לשטח מבני ציבור (בית ספר) אום אל ג'נם19/01/1978
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 260חלוקת (ערב סביח ) ערב שבלי18/07/1957
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2643כביש גישה לחירבת ציונים, אום אל ג'נם
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2939כביש גישה לבית ספר בערב שבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2988שנוי יעוד למגורים -אום אל ג'נם - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 305הרחבת בית ספר כדורי ערב אס סביח20/11/1958
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 3111תכנית מתאר -ערב שבלי17/09/1989
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 3630שנוי יעוד לשטח ספורט ומבני ציבור -ערב שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 4385שנוי יעוד למתקן דלק, ערב שיבלי - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 4436שינוי יעוד למגורים , אום אל ג'נם - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 4485יעוד למגורים וחלוקה למגרשים
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 4496שינוי יעוד למגורים13/05/1993
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 4750יעוד וחלוקה למגרשים, שבלי+
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 508ערב שבלי תחום הבניה14/07/1966
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 5825תחנת תידלוק, אום אל ג'נם - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 5835תכנית מתאר ערב שבלי10/09/1989
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 6834שינוי יעוד ממגורים למבני משק חקלאי. - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 6933שנוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגורים אום אל ג'נם
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 6962שנוי תואי דרך -ערב שיבלי24/11/1991
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 6963שנוי בתוואי דרכים -ערב שיבלי27/08/1995
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 7123שנוי בתואי דרך ערב שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 7153שינוי יעוד למגורים -ערב שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 7154שנוי יעוד למגורים -ערב שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 7572שנוי יעוד למגורים, ערב שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 7640שנוי תואי דרך מס' 23 , כפר שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 7671שנוי יעוד למגורים, כפר שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 7680שנוי לתקנון, אום אל ג'נם17/06/2009
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 7751שנוי יעוד לתחנת דלק, שיבלי19/08/1993
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 8645שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי ודרך גישה.21/07/1996
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 8968תחנת תדלוק בכניסה לכפר שיבלי.
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 8994שינוי יעוד ממגורים א' לשטח למבנה ציבור, שינוי למתאר, ערב שיבלי.14/12/1997
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 9151ביטול דרך קיימת וקביעת שטח לאזור מגורים א', שינוי למתאר, ערב שבלי.09/11/1997
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 9173ביטול קטע מדרך גישה 34, וחלוקת חלקה 44, שינוי למתאר, ערב שבלי.22/11/1999
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 9179שנוי יעוד קרקע חקלאית לשרותי דרך וחניון פרטי, שיבלי14/10/1999
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 9693שינוי יעוד שטח מתכנון לעתיד לשטח ספורט ומסחר ערב שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 9740שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרך, שינוי למתאר, אום אל גנם.27/10/1998
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 5835/ 10הרחבת שטח למבני ציבור - הקצאת שטח למסגד, ערב אל שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 5835/ 311הקלה בקו בניין , שיבלי14/02/2008
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 5835/ 322שינוי קווי בניין לבניינים קיימים , שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 5835/ 345איחוד וחלוקה והזזת דרך מס' 69, שילבי אום אל גאנם25/11/2008
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 5835/ 383שינוי קו בנין , אום אל גאנם שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 5835/ 402הרחבה נקודתית לצורך הסדר בטיחותי (מעגל תנועה) שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 251חלוקה לשטח חקלאי, אום אל גאנם18/08/2003
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 7680/ 394שינוי קו בניין בית פרטי-אום אל ג'נם
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 7680/ 410איחוד וחלוקה בהסכמה והקטן קווי בניין - שיבלי אום ג'אנם
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגנ/ 15576הקטנת רוחב דרך משולבת
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגנ/ 16403איחוד וחלוקה בהסכמה והרחבת דרך גישה , שיבלי אום אל גאנם31/07/2008
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתמז/ מק/ 5835/ 112שינוי יעוד ממגורים לשטח למבני ציבור, שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםבקשה ועדה מקומיתשיבלי 2009/ 001תוספת קומה ב' על בית קיים שמספר היתרו 04/81 ותוספת מרפסת בקומה א'+ב'