תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 10/ 2התנגדות להיתר בנייה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 06/ 2הקמת בנין מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 06/ 2הקמת בנין מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 12/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 12/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 12/ 2ערר בעניין תשריט חלוקה תח/בו/240
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 08/ 2התנגדות לפתיחת פתחים קיימים בקיר משותף
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 09/ 2הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 10/ 2סגירת קומת עמודים למגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 04/ 2הקמת סככה ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17541/ 97לגיטימציה למבנה קיים בהתאם לסעיף 97/א
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17542/ 144לגיטימציה לבנין קיים והקמת ממ"ד מוצע בגוש 17542 ח"ל144
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17542/ 151הקמת קומת מגורים מעל בית קיים בהיתר בגוש 17542 ח"ל 151
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17542/ 151הקמת בית מגורים-97/ב
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17542/ 151הקמת בית מגורים -97/ ב
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17543/ 70זיאדנה מחמוד סעיד, בועינה-נוגידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 07/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 11/ 2לגיטימציה לחניה מקורה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 08/ 2אי מתן טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית31/ 17546הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית65/ 19364לול עופות
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית70/ 17543הקמת שתי יח"ד מעל בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומיתבועיינה נוג'דאת 14200/ 50הקמת מחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10153שינוי יעוד לדרך וביטול סובה, בועינה נג'ידאת.
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10265שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א', שינוי למתאר, בועינה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10679מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת.
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10680מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, בועינה נג'ידת14/03/2000
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10695שינוי יעוד משרותי דרך לאזור מלאכה ותעשיה, בועינה - נוג'ידאת25/07/2000
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 11111מתקן הנדסי, בועינה10/12/2000
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 11432שינוי קו בנין מכביש 65
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 11515שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מבנה משק (לול) בועיינה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 11886שינוי בהתווית דרכים בבועינה נוג'דת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12054החלפת שטח מגורים ומבני ציבור בבועינה21/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12135ביטול דרך30/12/2001
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12278שכונה דרום מזרחית, בוענה נוג'ידאת26/06/2003
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12652שינוי תואי דרך07/07/2005
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12692תחנת שינוע לפסולת גושית, בועינה - נוג'ידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 1276שנוי יעוד -בועינה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13015שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים30/11/2004
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13016שינוי יעוד משטח למגורים לשטח למבנה ציבור
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13017שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח למגורים
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13274תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת19/03/2009
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 1357כפר בענה31/05/1989
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 15484מכון שאיבה מזרחי- בועינה נוגידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 17101שכונה מערבית, בועינה נוג'ידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 18902שטח למבני ציבור, בועינה נוג'ידאת14/06/2012
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 19033שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, בועניה נוג'ידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 19486שינוי יעוד משב"צ למגורים - בועינה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 1969חלוקת שטחים בבועינה02/02/1978
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 19834שכונה מערבית שינוי חלוקת שטחי בניה - בועינה נוגידאת11/09/2012
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 20001מבנן b2 - בועינה נוגידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 2332שנוי יעוד למגורים -כפר ביענה28/02/1980
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 2520שנוי יעודוחלוקה, בענה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 2978שינוי יעוד לתחנת דלק16/08/1979
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 3154תחנת דלק בועינה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 3724שנוי יעוד למגורים, בועינה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 4065שנוי יעוד למגורים, בועינה (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 4605חלוקת מגרשים, בועינה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 4845שינוי יעוד למבני צבור
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 5598שנוי יעוד למגורים ודרך, בוענה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 5605חלוקת מגרשים, בועינה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 5617שנוי יעוד למגורים, בועינה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 6185מלאכה ותעשייה זעירה ושרותי דרך בועינה02/09/1990
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 6255שינוי יעוד לציבורי
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 7684שנוי יעוד לתחנת תדלוק, בועינה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 855תחום בניה -בועניה23/05/1968
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 8790שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאתר מבני ציבור וחניה ציבורית, שינוי למתאר, בועינה26/12/1996
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 8822יעוד שטח למגורים והסדרת דרך גישה בועינה נוגידאת. (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 8856שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לשטח המיועד לתחנת תדלוק ושירותי דרך, בועיינה.06/10/1996
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 8893שכונת מגורים מערבית בועינה נג'ידאת, שינוי למתאר.07/01/2002
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 9008שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט, בועינה נגידאת.
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 9009שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים, בועינה נגידאת.
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 9017כביש עוקף נגידאת, שינוי למתאר.
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 9034מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת26/04/1999
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 9067הקטנת רוחב דרך והסדרת שטח למגורים, שינוי למתאר, בועינה נג'ידאת.
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 9901הרחבת תחנת תדלוק ושרותי דרך - בועינה.30/03/1999
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 13274/ 373הקטנת קו בנין, בועינה - נוג'ידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 13274/ 393שינוי חלוקת שטחי בניה , שכונה מערבית , בועינה - נוגי'דאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 6493/ 214שינוי קו בנין קדמי מ- 4 מטר ל- ם מדרך מס' 24, בועינה נוגידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 6493/ 249שינוי בהוראות קו בנין, בועינה נוגידאת30/04/2003
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 6493/ 266שינוי בקו בנין לבניינים קיימים, בועינה16/06/2004
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 6493/ 280שינוי קו בנין, בועינה נוג'ידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 6493/ 283שינוי קו בנין, בועינה - נוגי'דאת31/07/2005
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 6493/ 307איחוד וחלוקה בהסכמה, והקטנת מרווחי בניה, בועינה נוגי'דאת07/06/2006
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 9034/ 210שינו קו בנין למגרשים המיועדים למגורים, בועינה נוגידאת16/05/2006
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 9034/ 281שינוי קו בנין מגבול שביל ציבורי, בועינה - נוג'ידאת01/09/2004