תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 04/ 2מכלאה מקורה
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 06/ 2המשך לשימוש חורג לקיוסק
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 03/ 2תשריט חלוקה
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 06/ 2סרוב הועדה לאשר תשריט חלוקה
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 09/ 2היתר בניה
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים298/ 09/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 10358קסמי כנרת מקטע 6 שינוי לתמ"א / 13. מצפון לאכסניית פוריה.
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 106תכנית חלוקה "פיקא" -מ. כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 10670מורדות פוריה , מקטע ,6 כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 108רפרצלציה פיק"א כנרת08/10/1951
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 1133 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 103 בגוש 15308 - מ. כנרת21/08/1971
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 11464שינוי לת.א. ג / 7396 וג / 8022 הגדלת מגרשים21/06/2000
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 11806שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 12593חלוקה למגרשים לבנייה ודרכי גישה, מושבה כנרת27/01/2005
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 12777מתקן הנדסי לצורך בריכת מים05/11/2002
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 13187דרך מספר 90 - צומת כנרת/בית עלמין כנרת30/11/2004
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 1341מלון רחמים מ. כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 13410אזור ספורט להקמת בריכת שחיה לנכים, כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 1369מגרשי בניה -מושבת כנרת24/10/1974
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 15869תכנית מתאר קיבוץ כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 15981חניון ציבורי , בית ירח
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 16627יעוד שטח למגורים במושבה כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 16635יעוד שטח למגורים בצפון מושבה כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 17656איחוד מגרשים, מושבת כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 17757איחוד מגרשים, מושבה כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 17774שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר, כנרת מושבה
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 178חילוקה מושבה כנרת20/05/1954
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 18248חלוקה למגרשים לבניה ודרכי גישה, כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 18508מתן הנחיות מיוחדות, כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 20288שינוי בזכויות הבניה מגרש 183.5 מושבה כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 3063הרחבה חקלאית -כנרת06/11/1980
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 3573אתר לאומי -מושבת כנרת04/11/1982
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 3889צפון מערב כנרת12/03/1987
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 396מושבה כנרת10/03/1985
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 4016שנוי יעוד לדרך מוצעת, מושבת כנרת - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 4073שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 4892שינוי יעוד וחלוקת מגרשים
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 5132שרותי דרך צפון מזרח כנרת - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 5140צפון מזרח כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 5274שנוי יעוד מקרקע חקלאית לצרך שטח למתקנןהנדסי14/07/1988
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 5362יעוד שטח לאתר לאומי - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 5953יעוד שטחים לנופש חופי מי כנרת11/05/1995
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 6280מרחב תכנון מקומי - גליל מזרחי
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 636ת.ב.ע. מס' 63609/09/1965
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 6694שנוי יעוד למגורים -כנרת25/10/1991
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 713מ' כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 7396שנוי יעוד למגורים, כנרת27/01/1994
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 7638שנוי יעוד למגורים, כנרת מושבה
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 7639שנוי יעוד למגורים, כנרת המושבה02/01/1996
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 7991שנוי יעוד לרחבת סבוב, כנרת07/09/1995
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 8022תכנית מתאר כנרת17/01/2002
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 8303שנוי יעוד לתחנת דלק, כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 8412שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור שירותי דרך ותחנת תידלוק בגוש 15142 בח"ח 42, 0
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 9535שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ונופש לאזור נופש מלונאות ואיכסון ושירותים. כנ
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתגמ/ מק/ 396/ 237הוספת הוראות בנייה לתוכנית מס' ג/ 396, כנרת04/02/2001
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתגמ/ מק/ 7639/ 276הגדרת מיקום חניות וכניסת רכב למגרש, כנרת21/01/2004
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתגמ/ מק/ 8022/ 264קביעת מס' יח"ד המותרות לבניה, כנרת08/12/2003
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתגמ/ מק/ 8022/ 280שיני קו בנין קדמי, כנרת30/06/2004
צפוןעמק הירדן, כנרתבקשה ועדה מקומיתכנרת 2009/ 001היתר חציבה להארכת מועדים עפ"י סעיף 145 ג'
צפוןעמק הירדן, כנרתישות כלליתש/ 51/ 21שמורת טבע גבעת עצה מתוקף תוכנית ג/ 3978
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתתרשצ/ 1/ 63/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה,תשכ"ד - 1964 מושבה כנרת