תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןטבריהערר על החלטת ולקחש"פ00/ חש/ 13על סרוב תכנית ג/ 10910
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 08/ 2עדכון תכנית בניה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 08/ 2התנגדות ללגיטימציה למגורים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 10/ 2תוספת מאגר מים ושלט פרסום במרכז קניות
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 06/ 2התנגדות לתוספת קומה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 04/ 2סגירת חניה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 10/ 2הקמת בניין חדש למרכז קימעונאי
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 05/ 2בקשה לבנין חדש בן 7 יחידות דיור
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 03/ 2תוספת מצללה ושינויים בפתחים בבית מגורים קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 08/ 2תוספת לדוכן פלאפל
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 03/ 2התנגדות לתב"ע טה/מק/ג/6/6847
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 03/ 2התנגדות להקלה לבנין מגורים בן 30 יח"ד
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 10/ 2לגיטימציה לגגון קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 10/ 2הקמת בית מגורים חדש+בריכת שחיה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 12/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 26ערר על החלטת ו.מחוזית לת"ו מחוז הצפון לאשר את ת. ג/ 11704 מירום גנוסר
צפוןטבריהישות כללית03/ המ/ 10הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית ג/ 10924 טבריה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 04/ 2מבנה יביל לקפיטריה - הריסת סככה קיימת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 11/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 12/ 2הנחת צינורתת קרקעי
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 10/ 2בניית מבנה חקלאי
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה048/ 09/ 2הקלה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה049/ 09/ 2הקלה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 10/ 2חידוש בקשה להיתר
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 04/ 2תכנית שינוי למפורטת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה052/ 09/ 2מפורטת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 12/ 2שיפוץ מרפסת מאושר+ פרגולה מאו
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 05/ 2תוספת לבית קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 03/ 2מבני דת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה060/ 10/ 2שינוי קווי בניין
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 06/ 2התנגדות לתוספת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 11/ 2היתר למבנה מסחרי
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 11/ 2דיון בהתנגדות
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 12/ 2בקשה לשימוש חורג עסק למסחר ושיווק ביצים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 05/ 2התאמת בית דירות קיים לדיור מוגן
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 09/ 2תוספת לבית קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 10/ 2תוספת לבניין דירות
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 02התנגדות לתוספת קומה למבנה קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה090/ 09/ 2איחוד וחלוקת מגרשים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 09/ 2בניה מבלוקים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 12/ 2מבני מגורים ופיתוח שטח צמוד
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 12/ 2מבנה מגורים ופיתוח שטח צמוד
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 02תוספת לבית קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 12/ 2מבני מגורים ופיתוח שטח צמוד
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 12/ 2מבני מגורים ופיתוח שטח צמוד
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 02תוספת יחידת דיור בשני מפלסים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 12/ 2מבני מגורים ופיתוח שטח צמוד
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 09/ 2בניה מבלוקים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 12/ 2מבני מגורים ופיתוח שטח צמוד
צפוןטבריהבקשה ועדה מקומית1/ 15013תכנון מחדש של גן העיר ומבנה מסחרי בתחומו.
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 09/ 2בניה מבלוקים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 06/ 2תוספת יחידת דיור בקומת קרקע
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 09/ 2תוספת לבית קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 12/ 2בקשה לשימוש חורג למחסן ביצים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 07/ 2תוספת לבניין קיים (לגיטימציה)
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 12/ 2תוספת לבניין בדירה למגורים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 12/ 2בית משותף
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 09/ 2אי מתן טופס 4
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 11/ 2אי מתן היתר תוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה לועדה המקומית טבריה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 12/ 2אי מתן זכות מעבר וגישה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 04/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 10/ 2תוספת לבית קיים +סגירת מרפסת
צפוןטבריהתוכנית12234/ 1ביצוע הרחבה מרוכזת בהתאם לקווי בנין , אחוזים וקומות וביטול נספח בינוי, טבריה22/08/2005
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 10/ 2בקשה לתוספת לדירה קיימת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 12/ 2בניית 12 יחידות דיור
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 04/ 2תוספת יחידת דיור+ ממ"ד
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 09/ 2בניה מבלוקים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 10/ 2בניית בניין חדש
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 03/ 2שינוי תוכנית מפורטת -איחוד וחלוקה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 04/ 2בניין מגורים 7 יחידות דיור
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה142/ 07/ 2תוכנית טה/מק/6724/ 4
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה145/ 08/ 2בניית תוספת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 10/ 2תוספת חדר לבית קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 12/ 2לגיטימציה ושינויים למצב קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 04/ 2ת. למבנה קיים
צפוןטבריהבקשה ועדה מקומית15041/ 8אלבו שלמה ואח'
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 04/ 2תוספת מגורים והריסת קירות
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 04/ 2מבנה לקפיטריה והריסת סככה קיימת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 10/ 2לגיטימציה למשרד ומחסן קיימים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 02/ 2מתן לגיטימציה לתוספת קיימת, פתיחת (חוזרת) פתח אחורי גישה למקלט + בקשה לפרגולה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 11/ 2תוספת 2 חדרי מגורים מעל בניין קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה162/ 08/ 2תכנית מפורטת טה/מק/ג/10/3449
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה163/ 07/ 2תכנית מפורטת - שינוי קווי בניין במגרש
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 02/ 2התנגדות לתוספת לבנין קיים
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 03/ 2תוכנית שינויים + שטח נוסף
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 04/ 2מבנה מסחרי שימוש חורג
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה168/ 06/ 2התנגדות לתכנית שינוי למתאר
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 03/ 2היתר בניה לפרגולה ומחסן
צפוןטבריהבקשה ועדה מקומית17/ 15009שירותי בריכה
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 05/ 02תוכנית מפורטת לשינוי קו בנין
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 03/ 2לגיטימציה לתוספת מרפת קיימת
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 04/ 2בניית קיר בלוקים מטוייח
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 06/ 2הקמת מתקן שידור - אנטנה