תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 06/ 2הקמת מבנה קבלת תיירים ומסעדה
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה046/ 10/ 2בינוי תחנת דלק
צפוןהגליל המזרחי, מגדלבקשה ועדה מקומית139/ 15513פנסיון
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 12/ 2בקשה למתן היתר טיילת בקו החוף של הכנרת
צפוןהגליל המזרחי, מגדלבקשה ועדה מקומית147/ 15517הקמת מתקן תקשורתתואם תמ"א 36 א'.
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 11/ 2בקשה להיתר בנייה
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 08/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, מגדלישות כלליתא/ 09/ 557מו"מ מגדל נגד ו. מקומית ג. מזרחי, ו. מחוזית צפון וכו'
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 10273חוצות היוצר - מסחר ומלאכה, שינוי למתאר, מגדל.
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 10274אזור מגורים מיוחד, שינוי למתאר, מגדל.15/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 10455מתחמים 4.6 ו - 4.7 , שינוי לתמ"א / 13 , מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 10571שינוי יעוד משצ"פ לשרותי דרך, מסחר ומגורים, שינוי למתאר, מגדל.
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 1066פיתוח חוף הים למטרת קייט07/01/1971
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11114שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, מגדל19/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11116שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מגדל19/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11194מגדל - מתחמים 4.6 ו4.7-
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11344שינוי קווי בנין ,מגדל, מתאר 1
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11392שינוי לתמ"א 3 ולג / 5216, מתאר 123/10/2000
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11516שינוי יעוד משטח להולכי רגל לשטח מגורים - מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11754שינוי יעוד מחקלאי לתיירות, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11757הסדרת ציר תנועה ראשי וקביעת הוראות עיצוב
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 1183מוסד חנוכי וסעד מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11955איחוד וחלוקה וביטול דרך להולכי רגל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11962שינוי יעוד ממגורים א' למלונאות, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 12136שיכון עמידר ב' (צפון) - מגדל22/07/2003
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 12274הרחבת שטח לבית כנסת במגדל19/12/2002
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 14184תיקון נקודתי לג/ 5966, מגדל20/12/2005
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 14302שינוי יעוד משצ"פ למגורים וונגרוף אלכסנדר-מגדל31/08/2005
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 14923מיתון עקומת כביש 90, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 14924שינוי יעוד למגורים ואירוח, הסדרת דרך משולבת, מגדל30/04/2007
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 1500מלון הרוני -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 15018תיקון והתאמת דרך מס' 8 לקיים בשטח, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 15021ריכוז שטחים לצרכי ציבור ושינוי יעוד למגורים, מגדל02/04/2008
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 15573שינוי והתאמת יעודי קרקע למלונאות, מגדל28/06/2007
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 15711פארק שעשועים וספורט, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 16400יחידות נופש לתירות במושבה מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 16799אזור מלונאות ומגורי נופש - נאות מרפא , מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 176חלוקת מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 18870מלונאות ומסחר, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19556שינוי במערכת הדרכים מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19557שינוי ממרכז אזרחי למגורים ואירוח כפרי רחוב השיזף - מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19587חלוקת מתחם י', חופי מגדל, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19662מלונאות ומסחר 2 - מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2286שנוי יעוד מלון אלעזר -מגדל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2452"אי שמש" - מגדל20/04/1978
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2532שכון צבורי במושבת מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2651מעינות מגדל נון בע"מ -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2819נאות מרפא -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3093כביש גישה וכביש ראשי -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3163תיקון ושיפור כבישים, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3280שטחים צבוריים, במגדל04/11/1982
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3504חלוקת מגרשים -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3521שינוי יעוד למלונאות ונופש - מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3588פיתוח חוף מגדל -מגדל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3736התוית דרכים וחלוקת מגרשים לבניה -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3737חלוקה מחדש לבתים בשכון מגדל03/03/1983
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3909שינוי יעוד למגורים - מגדל03/03/1983
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 4071פיתוח חוף מגדל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 4256חלוקת מגרשים ופיתוח אזור מגורים, מגדל02/08/1988
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 4355חוף מגדל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 4399חוף תמר - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 4796מרחצאות מרפא - מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 4955שינוי יעוד לתחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 4991שינוי יעוד למבני ציבור08/10/1989
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 4992שינוי יעוד למבני ציבור15/05/1988
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5023חלוקת מגרשים לבניה
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5044יעוד שטח חלמגורים מיוחד
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5208יעוד שטח למגורים, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5216שינוי לתמא / 13, מקטעים 4.7 - 4.6, שינוי ג / 727, מגדל17/12/1989
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5216/ אתכנית בינוי, פרוייקט מלונאות ומסחר, מגדל.
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5323שינוי יעוד למגורים17/09/1989
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5324שינוי יעוד לשרותים הנדסים17/09/1989
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5630תחנת תידלוק, מגדל25/10/1987
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5647שכונת מגורים "בנה ביתך" מגדל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5954הסדרת דרכים ושטחים לבניני צבור
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 596תכנית מס' 59613/02/1969
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 5966פתוח חוף מגדל - מרכז מגדל09/04/1998
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 6063חוף רחצה ציבורי מגדל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 6069יעוד שטחים למגורים, מסחר ושטחים צבוריים -מגדל01/09/1994
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 6151מגורים ומבני צבור -מגדל10/01/1991
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 6164שנוי מתאר ארצי, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 6658שינוי יעוד למגורים מיוחד
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 6832שינוי מקטע-מגדל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 6903מגורי נופש מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 7159שנוי יעוד לתחנת דלק -מגדל10/04/1994
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 7182שנוי יעוד למגורים -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 727תכנית מתאר מגדל03/05/1984
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 7743ביטול דרך להולכי רגל, מגדל06/07/1997
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 7757שנוי לתמ"א 13 , מקטע 4, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 8219שנוי דרך גישה, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 8369שנוי יעוד למגורים, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 8406תוכנית מס' ג / 8406 שינוי יעוד לבית מלון מגדל. (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 8469שינוי יעוד למבנה ציבור, מגדל28/02/1996
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 8619יחידות נופש (צימרים), שינוי למתאר, מגדל.11/01/1998
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 8635שינוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מגורים, דרך גישה וביטול דרך גישה ויעודה למגור
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 8674שינוי יעוד משטח מבנה ציבור לדרך גישה ומשטח מגורים לדרך גישה, שינוי למתאר,מגדל.22/11/1999
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 8875הסדרת צמתים, תיקון תוואי דרך, שינוי למתאר, מגדל.30/07/1998
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 9026שינוי לתמא / 13 לחופים, שינוי למקטע 4, מגדל.
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 9197שינוי יעוד שטחי מלאכה ותעשיה למגורים, והתווית דרכים, שינוי למתאר, מגדל.09/09/1999