תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 06/ 2התנגדות להיתר למגורים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 09/ 2הקמת 2 יחידות דיור
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 08/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 1ערר על החלטת ולקח"שפ מיום 4/1/05 לדחות את ת. ג/14533 ת. תדלוק בכניסה לטורען
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןישות כללית06/ המ/ 11בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/10554
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 10/ 2הריסת קיר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 06/ 2הקמת מחסן חקלאי וגדר רשת תייל מעל קיים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 08/ 2התנגדות לאישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 12/ 2בניית קיר גדר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 02לגיטימציה לקומת מרתף ותוספת בקומת קרקע ו"א"
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 03/ 2תוספת בניה בקומת הקרקע וקומה א
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה139/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 11/ 2ערר על תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 08/ 2מחסם כלי עבודה מוצע
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 08/ 2בקשה להיתר בנייה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 02/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית18/ 900תוספת מגורים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 10/ 2מתן היתר בניה ללא חלוקה מוסכמת
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית20/ 16625שימוש חורג מסככה לבית בד
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית23/ 16627שימוש חורג לדיר צאן בסככה חקלאית מאושרת
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 11/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 08/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 10/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 03/ 2מבנה בסטייה מהיתר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 07/ 2התנגדות לסגירת קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 10/ 2תש ריט חלוקה תח/טור/419
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 10/ 2סככה חקלאית מפולשת + מכולה לא קבועה לאחסון ציוד+גדר רשת
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה276/ 06/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 07/ 2מחסן חקלאי + בור אגירת מי נגר + הריסה + גדר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 06/ 2שימוש חורג מסככה חקלאית קיימת ומאושרת לדיר צאן לבשר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים298/ 11/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית31/ 16627שימוש חורג לשלוש שנים למפעל לחיתוך שיש
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית33/ 16634לגיטימציה למבנה קיים וחנות חומרי בניין ומחסנים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים336/ 08/ 2הקמת בית מגורים ומכולת קניה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים923/ 11/ 2ערר תביעת פיצויים בגין תכנית ג'/10554
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1019 - צפוןתחנת דלק תאומים (ליד צומת גולני) - טורעאן11/03/1971
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10371שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסה - מכון שאיבה לביוב, שינוי למתאר, טורעאן05/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10554שינוי יעוד מאזור חקלאי לשכונת מגורים, שינוי למתאר,טורעאן21/08/2002
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10577שינוי יעוד למבנה משק חקלאי, טורען08/02/2000
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10676כביש כניסה ראשי מזרחי לטורעאן, שינוי למתאר, טורעאן14/12/2004
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10677ביטול סובה, ושינוי בתוואי הדרך, שינוי למתאר,טורעאן13/09/2001
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10689שכונת מגורים בצפון טורען, טורען22/11/1999
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11122ביטול דרך גישה, טורעאן14/12/1999
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11201הקטנת רוחב דרך וסובה - בטורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11295אזור משק חקלאי בטורעאן21/08/2000
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11468יעוד שטח לתחנת תדלוק טורעאן22/04/2004
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1162 - צפוןמחצבת גולני - טורעאן04/08/1983
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11726שינוי מחקלאי למגורים, טורעאן17/07/2001
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12056הרחבה נקודתית לתכנית המתאר של טועאן28/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12134מחצבת גולני, טוראן27/03/2006
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12166כביש כניסה מערבי לטורעאן10/06/2004
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12389הרחבה נקודתית15/10/2002
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12417אזור למבנה משק חקלאי, - רפת, טורעאן24/06/2003
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1277מחצבה -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12779הרחבה למגורים בטורעאן08/12/2005
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12931הזזת דרך גישה22/05/2003
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13116שינוי זכויות והגבלות בנייה הקבועות בתכנית המתאר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13117הרחבה נקודתית של תכנית המתאר למגורים21/09/2003
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13118בית קברות נוצרי07/07/2005
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13754שיקום מחצבת גולני31/08/2005
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13873שינוי והרחבה לתכנית מתאר טורעאן:30/12/2004
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1388תוכנית ג/ 138811/02/1982
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13926שינוי יעוד מחקלאי למגורים :
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 14188שינוי יעוד נקודתי למגורים13/09/2005
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 14533תחנת תדלוק בכביש הגישה לטורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 14566רפת לגידול בשר, טורען04/09/2006
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1482הסדרת שטחים -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 14908שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ, טורעאן19/03/2006
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 15023שינוי יעוד לשטח מסחרי בצמוד לתחנת תידלוק, טורען
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1515שנוי לתכנית מתאר טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1516שנוי לתכנית מתאר טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1531הרחבת תחום הבניה בטורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 15431שינוי תוואי דרך מס' 11, טורעאן05/06/2008
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 15449שינוי יעוד מחקלאי לשטח לבילוי ונופש, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 15979תחנת תדלוק על כביש 77 בין טורעאן לכפר כנא
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 16352שטח חקלאי מיוחד, מרכז מזון, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 16470שכונה דרום מערבית- כפר טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1654מגרש ספורט -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 17293שכונה דרומית - מערבית , טורעאן22/08/2012
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 17329שינוי יעוד מחקלאי וחקלאי מיוחד לתעשיה קלה, טורעאן17/06/2009
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1736שנוי יעוד לתחנת תידלוק -טורעאן01/01/1976
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1769מפעל בלוקים -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 17690שנוי יעוד מאזור חקלאי למסחר, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1782שנוי באיתור בית קברות -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1810שנוי יעוד למפעל בלוקים, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 18885הרחבת שטח למגורים, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 18886הרחבת שטח למגורים, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19079שינוי יעוד קרקע מחקלאי - למבנה משק בטורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19199ביטול דרך ויעודה לדרך משולבת ומגורים, טורעאן14/06/2012
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19292שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים בטורעאן11/09/2012
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19615הרחבה נקודתית לצורך חניה ושינוי יעוד למסחר, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19999שינוי יעוד קרקע חקלאות,לחניון להחנית משאיות.- טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 20005שינוי ייעוד משמורת טבע למגורים .
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2114תחנת דלק, מצפה טורעאן10/01/1980
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2194חלוקת חלקה למגרשי בניה, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2565שנוי יעוד -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2695כפר טורעאן, בעלות פרטית17/06/1982
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2801טורעאן