תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 07/ 2התנגדות למחסן
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 35ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר תכנית מס' ג/ 9401 כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורישות כללית03/ המ/ 28בקשה להארכת מועד להגשת ת. פיצויים ס. 197(ב) ת. ג/ 4748
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 11ערר על החלטת ולק"חשפ לסרב לת. ג/ 13277 כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 04/ 2פרוק מבנה תחנה קיימת ובנית תחנת תדלוק שרותי דרך ופיתוח שטח
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 09/ 2פרוק מבנה תחנה קיימת ובנית תחנת תדלוק
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 09/ 2פרגולה עם קירוי
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 09/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 06/ 2לגיטימציה למבנה אחסנה ועיבוד מזון לבעלי חיים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 08/ 2בניית מחסן/חניה מקורה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 07/ 2התנגדות לשימוש חורג במחסן
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 09/ 2בניית ממ"ד
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 07/ 2בקשה להרחבת חנות
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 11/ 2בקשה לחדרי אירוח
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורבקשה ועדה מקומית25/ 17038הוספת 2 מכולות לסככה חקלאית קימת
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 06/ 2הרחבת חנות במרכז מסחרי
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 07/ 2לגטימציה לפרגולה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים817/ 10/ 2ערר על אי צדק בגובה השומה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים820/ 10/ 2ערר על שומה של שמאי מכריע
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים857/ 11/ 2ערר בגין היטל השבחה תוכניות ג/312,ג/4748,גמ/257/4748
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 08/ 2תביעת תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים907/ 11/ 2ערר פיצויים בגין תוכנית מס' מק/גמ/7 - 10896 /325
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10025שינוי יעוד משטח ספורט למגורים, שינוי למתאר, כפר תבור08/06/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10154אזור למבני נופש, שינוי למתאר, כפר תבור.14/03/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10155דיור מוגן, שינוי למתאר, כפר תבור.06/12/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10254שינוי יעוד משצ"פ למגורים, כפר תבור08/02/2001
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10368בית חולים שיקומי סיעודי, שינוי למתאר, כפר תבור.11/02/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10518שינוי יעוד למגורים ושטח ציבור -כפר תבור24/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10628חיבור כבישים פנימיים לציר כביש מס' 2, שינוי למתאר,כפר תבור.08/06/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10847שינוי יעוד למתקן הנדסי - כפר תבור06/10/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10896שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושטחי ציבור, שינוי למתארכפר תבור06/10/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10897שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושטחי ציבור, שינוי למתאר, כפר תבור10/12/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 11412שינוי לתכנית מס' ג / 4748 ג / 886910/12/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 11460תכנית לפארק שינוי הוראות25/07/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 11749שינוי יעוד ממלונאות למגורים בכפר תבור21/12/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 11931הרחבת תחום הבנייה של הישוב28/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 1201כפר תבור16/03/1972
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 12344הסדרת נחל תבור ונחל שבעה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 12348שינוי הוראות בניה באזור התעשיה16/01/2003
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 12416הרחבת שטח למגורים בכפר תבור13/02/2003
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 12539שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, כפר תבור21/09/2003
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13277שינוי יעוד מחקלאי למגורים30/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13528שינויים במערך הדרכים בחלוקה31/10/2004
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13661שכונת בנימין - מסחה החדשה19/03/2009
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13662דרך היקפית פנימית במערב כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבור, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13757שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תיירות, בשיפולים המזרחיים, הר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13878הסדרת צ. הכניסה המערבית לכפר תבור בכביש 65
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 14734שינוי יעוד לשפ"פ ואיחוד וחלוקה, כפר תבור03/05/2005
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 14805אפשרות להקמת מוסדות ציבור, כפר תבור29/12/2005
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 14925הסדרת דרך גישה לחלקות חקלאיות ומתקן ביוב, כפר תבור10/05/2006
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 15072הכרזה לפי סעיף 77,78 גוש 17032 - כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 15186אתר סילוק פסולת, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 15461הסדרת צומת הכניסה המערבית לכפר תבור בכביש 65, כפר תבור28/06/2006
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 15963תכנית איחוד וחלוקה חדשה, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 15973הכרזה לפי סעיף 77, 78 לחוק, שכונת החרובים, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 16281נאות מרפא : אזור מלונאות ומגורי נופש , מגדל
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 1648שינוי תואי דרך מכביש עפולה -כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 16539כפר תבור מזרח - רחוב המיסדים שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 17328תוספת 21 יח"ד ודרך היקפית מערבית, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 1763מגרשי בניה -כפר תבור04/12/1975
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 18303שנוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחרי, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 18678שנוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחרי, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 18732שינויים תנועתיים וחלוקת שטח למבני ציבור, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 19030שכונת חרובים - כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 19050שינויים תנועתיים וחלוקת שטח למבני ציבור, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 1924שטח תעשיה בכפר תבור12/05/1977
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 19635שכונת חרובים, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 19936מתחם המועצה המקומית - כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 237חלוקת חלקה -כפר תבור04/04/1957
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 2664חלוקת מגרשים לבניה - כפר תבור08/06/1978
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 2776כפר תבור23/02/1984
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 312כפר תבור03/02/1983
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 3258שנוי יעוד לשכ' בנה ביתך -כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 3532שנוי יעוד למגורים, כפר תבור - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 3678יעוד שטחים למבני ציבור -כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 3774"אלון תבור" תירות ונופש, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 3997שינוי יעוד למגורים - כפר תבור06/05/1990
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 4017אתר לאומי, בתים ראשונים, כפר תבור (מסחה) (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 4187שנוי יעוד וחלוקת מגרשים לבניה, כפר תבור (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 4327שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 4335שכ'קוטגים,שנוי יעוד אחוד חלקות וחלוקתן שנוי למתאר כפר תבור08/11/1990
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 4375הרחבת אזור מלאכה ותעשיה, כפר תבור11/07/1985
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 4510שינוי יעוד מחקלאי לחניה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 4747שנוי יעוד לאזור תיירות - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 4748שינוי למתאר כפר תבור22/11/1990
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 4988שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 5646הסדרת כבישים והקצאת שטח למתקני הנדסה, כפר תבור26/03/1989
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 5649מתקני טיהור ושפכים כפר תבור18/02/1990
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 5811כביש עוקף -כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 5892אזור מגורים ומבני משק - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 6158חלוקת מגורים לתעשיה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 6519שינוי יעוד וחלוקת מגרשים - כפר תבור23/05/1991
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 6638תעשיה שלב ג'-כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 6786שנוי יעוד למבני צבור -כפר תבור15/09/1991
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 7510קביעת הנחיות לבנית רשתות ותשתיות למים, חשמל ביוב ותקשורת, כפר תבור05/05/1994
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 7670שנויים בדרכי הגישה, כפר תבור28/02/1996
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 7739שנוי יעוד למתקן הנדסי24/03/1994
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 8158יעוד מגרשים לבניה, כפר תבור27/08/1995
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 8808שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושטחי ציבור, כפר תבור, שינוי למתאר ג / 4816/01/1997
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 8809שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושטחי ציבור,כפר תבור שינוי למתאר