תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 09/ 2לגיטימציה לסככה חקלאית
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 12/ 2תוספת 3 יח"ד לבניין קיים+לגיטימציה, סה"כ 5 יח"ד, מכלת וחנות רהיטים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 08/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 09/ 2בקשה למכולת ולחנות אביזרי רכב
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 11/ 2בקשה להיתר מס' 30/09
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 10/ 2הקמת 2 יח"ד מעל קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 11/ 2ערר על בקשה להיתר מס' 30/09
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 11/ 2ערר על בקשה להיתר מס' 30/09
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 12/ 2בקשה לשימוש חורג לבית קפה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 3ערר על החלטת לוקח"שפ לסרב לתכנית ג/ 13656 תחנת תדלוק ושרותי דרך בעילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 07/ 2תשריט חלוקה 174
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 12/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 03/ 2התנגדות לאישור בנייה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 10/ 2מבנה למרכת ניטור מים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןישות כללית10/ המ/ 13בקשה להארכת מועד לפי ס' 197, תכנית ג/ 11603
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 07/ 2תוספת קומה מעל בניין קיים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 03/ 2הקמת סככה ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 08/ 2תוספת לבית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 05/ 2לגיטימציה ותוספת למגורים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה של בית שכן
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 10/ 2תכנית חלוקה לא מאושרת
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 04/ 2תוספת קומת מגורים מעל בניין קיים מאושר + לגיטימציה לקומת קרקע קיימת
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 08/ 2תוספת יחידת מגורים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים316/ 08/ 2הקמת דיר צאן
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים325/ 11/ 2אי מתן היתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים811/ 10/ 2היטל על חישוב היטל ההשבחה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10179שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10255שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10370דרך חקלאית לחלקה 5, שינוי למתאר, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10379שינוי יעוד משטח חקלאי לשירותי דרך - עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10492תכנית אב - עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10672אזור מסחרי ותחנת תדלוק, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10675כביש שרות לצד כביש 806, שינוי למתאר, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11112תחנה דרומית לשאיבת שפכים, עילבון05/10/2000
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11119החלפת מיקום מבני ציבור ומגורים, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11517תחנת תידלוק ושרותי דרך - עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11603שינוי יעוד מחקלאי למגורים, עילבון, מתאר 105/04/2005
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11755הסדרת כבישים ודרכי גישה למגרשים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 1230תכנית מס' 123031/12/1981
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13153שינוי מערכת הדרכים וחלוקה למגרשים בעילבון17/04/2005
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13343הרחבת תחום הבניה, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13415הקמת אולם אירועים באזור תעשיה14/09/2003
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13656שרותי דרך עילבון מערב23/07/2007
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13934חלוקה ושינוי יעוד למגורים משולב במסחר:22/03/2007
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 1438שנוי יעוד חלקה -עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 1445הרחבת תחום בעילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 1534הרחבת תחום הבניה -עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 16188הסדרת מערכת דרכים חדשה והתאמה למצב בשטח, עילבון
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מרום הגליל, עמק הירדן, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עילבון, ארבלתוכניתג/ 16192יער מסד ארבל17/03/2011
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 1671תכנית מפורטת מס' 167130/01/1975
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 17918שכונה מזרחית עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 18594קרית חינוך, עילבון25/11/2010
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 19031יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 20061הסדרת תוואי דרך מאושרת עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2666חלוקת מגרשים בעילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2690תכנית מס' 269018/10/1979
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2691שנוי יעוד למגורים - עילבון23/03/1978
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2692שנוי יעוד למגורים, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2810חלוקת מגרשים, עילבוון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2850חלוקת מגרשים -עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2907חלוקת מגרשים בכפר עילבון08/01/1981
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2908שנוי יעוד למסעדה -עילבון06/11/1980
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 3138שנוי יעוד למגורים, עילבון07/04/1982
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 3558שינוי יעוד למגורים - עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 3613שנוי יעוד לתעשית בלוקים -עילבון09/01/1989
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 3979שנוי יעוד למלאכה ותעשיה -עילבון - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 3998שנוי יעוד לתחנת תידלוק ומסעדה -עילבון - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 404תחום הבניה -עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 4229שינוי יעוד למחצבה, הר קוץ, עילבון27/04/1995
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 4293שינוי יעוד למגורים - עילבון06/05/1990
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 4492שנוי יעוד למגורים, עילבון25/08/1983
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 4778שינוי לאזורים שונים08/02/1989
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 4930תחנת תידלוק, עיבלין
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 5185שנוי יעוד למגורים ושינוי תואי דרך
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 5206שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 5262שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 5516תכנית מתאר עילבון01/05/1996
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 5558תחנת תידלוק, עילבון כביש גולני12/12/1996
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 5970שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 5998שנוי יעוד לתחנת תידלוק, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 6022שינוי יעוד למבני ציבור17/12/1989
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 6439שנוי יעוד למבנה צבורי
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 7419שינוי יעוד למגורים - עילבון29/07/1999
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 7806תחנת תידלוק, עילבון - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 8201מרכז עסקים מלונאות ושרותי דרך, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 8314שינוי יעוד לשרותי דרך ותחנת דלק עילבון.
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 872 - צפוןחלוקה בחלקה 13 בגוש 1541116/03/1972
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 8925תוספת תכלית - בריכת מי שתיה באזור שמורת טבע מוצעת עילבון.24/02/1999
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 9132יעוד שטח למגורים ומבנה ציבור, מפורטת, עילבון.26/01/1997
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 9602בית עלמין - מוסלמי, שינוי למתאר, עילבון.
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 9812תחנת שאיבת מים - עילבון10/08/1998
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 9853קרית חינוך - שכונה מזרחית, שינוי למתאר, עילבון.
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתגמ/ מק/ 13656/ 395שינוי תכנית בינוי לתחנת תידלוק, עילבון18/10/2012
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתגמ/ מק/ 2907/ 234שינוי תקנונים באזורי תעשיה, עילבון04/02/2001
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתגמ/ מק/ 5516/ 203הרחבת דרך גישה, עילבון07/06/1998
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתגמ/ מק/ 5516/ 214שינוי מיקום מבני ציבור בשכונה דרומית עילבון03/02/2000
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתגמ/ מק/ 5516/ 305איחוד וחלוקה מחדש, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתגמ/ מק/ 5516/ 407עילבון - שכ' פאוזה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתגמ/ מק/ 9132/ 263שינוי הוראות בינוי , ללא שינוי במספר יח"ד ואחוזי הבניה, עילבון09/02/2004