תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה021/ 09/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 10147שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, עוזיר.
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 11390שינוי משטח חקלאי לשטח לתחנת שאיבה לביוב לכפר עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 11391שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ודרך גישה, עוזייר, מתאר 121/03/2002
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12276הרחבה למגורים בעוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12594שינוי משצ"פ למגורים, עוזייר18/05/2005
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12633שינוי יעוד ממרכז תחבורה למגורים בעוזיר28/06/2007
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 13664יעוד שטח למבני ציבור - בית מ.א. אל בטוף06/07/2004
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 13725תכנית מתאר עוזייר02/04/2008
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 14621שנוי אחוזי בניה, עוזיר24/07/2005
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 1530הרחבת תחום הבניה עוזיר -רומאנה16/08/1979
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 18720שנוי תואי דרך והצעת דרכי גישה, עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 18879שינוי תוואי דרך, עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 3800כפר עוזיר24/03/1988
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 493תחום בניה -עוזיר07/11/1968
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 7034שנוי יעוד למגורים, עוזיר28/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 7303שנוי יעוד למבנה צבור-עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 7787שנוי תואי דרך, עוזיר19/06/1997
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 8220מתאר עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 9470שינוי יעוד ממרכז תחבורה לבניני ציבור ומגורים א', שינוי למתאר, עוזיר.
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 9714תחנת תידלוק ושרותי דרך, עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתגמ/ מק/ 13725/ 365איחוד וחלוקה ללא הסכמה, מתחם ע-8א, עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתגמ/ מק/ 3800/ 213שינוי יעוד מאזורים מגורים א לשטח למבני ציבור בהתאם להוראות סעיף 62 א(א),3
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 252חלוקה בקרקע חקלאית, עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירישות כלליתעתמ/ 08/ 158עומר הישאם, חטיב תאופיק נגד ועדה מחוזית צפון, חברת חשמל וכו'