תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה023/ 09/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 09/ 2לגטימציה לבנין קיים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 08/ 2בקשה להיתר מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים322/ 08/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10023שינוי יעוד לתיירות, שינוי למתאר, נין12/07/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10149אזור מסחר מבואות נין, שינוי למתאר.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10661שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10918הרחבה לתחנת תדלוק בנין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11260מסחר ותחנת דלק, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11296שינוי יעוד מחקלאי למלונאות בכניסה לנין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11331שינוי לתכנית מתאר נין, מתאר 1
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11396שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ברכת מים לכפר נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 12224שינוי יועד מחקלאי לתיירות " מבואות נין"
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13115שינוי יעוד משפ"פ לשטח מוסד דתי ומגורים18/02/2004
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר נין03/11/2005
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, ניןתוכניתג/ 13513הסדרת נחל נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13530הקמת מבנה מסחרי , כפר נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13572בריכת מים30/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 1367שנוי יעוד בי"ס -כפר נין08/11/1973
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 14577בית אבות בכפר נין20/08/2007
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 14969שינוי יעוד למבנה ציבור,צרכז אזרחי ודרך מחברת כפר נין,08/11/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15305גן אירועים מבואות נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15572שינוי יעוד מחקלאי למגורים, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15599שינוי יעוד לתחנת תידלוק, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 1592שנוי יעוד -נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15950ביטול סימון מבנים להריסה והקלה בקו בניין מדרך 65 , נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16011שטח פרטי פתוח - מבואות נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16114שינוי יעוד נקודתי לתכנית מתאר, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16190שינוי ייעוד מחקלאי למגורים גוש 17205 , נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16191צימצום שטח בית אבות ושינוי ייעוד למגורים , נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16193שינוי ייעוד מחקלאי למגורים גוש 17026, נין
צפוןהגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16561בריכת מים, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16837הגדלת אחוזי בניה לתחנת תדלוק קיימת בכניסה לנין ושינוי יעוד לחקלאי מיוחד
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16920תחנת תדלוק - שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר , נין15/05/2011
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17014תכנית בינוי מתוקף תכנית ג/ 6221, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17339שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעסוקה, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17523ביטול קטע דרך מס' 34, נין29/08/2010
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17970מתחם כנסיית, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 18146שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 2426שינוי יעוד למגרש ספורט - נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 2809התוית מערכת כבישים וחלוקת מגרשים בכפר נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 298אחוד וחלוקה, קביעת דרכים חדשות20/11/1958
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 3130שינוי ייעוד למגורים - כפר נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 3592שנוי יעוד מאדמה חקלאית למשק חקלאי מיוחד נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 4368שינוי יעוד למגורים14/09/1993
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 4506שנוי תואי דרך, כפר נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 488תחום בניה -נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 6221מרכז תיירות -נין11/08/1994
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 6921שנוי יעוד למבנה חקלאי - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 6922שנוי יעוד מחקלאי למגורים, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 7032שנוי יעוד למגורים -נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 7033תכנית המתאר, נין10/08/1995
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 7304שינוי יעוד למגורים -נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 8289שנוי יעוד לשרותי דרך ותחנת דלק, נין20/03/1997
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 8905תחנת תדלוק ושירותי דרך, כפר נין.21/08/1997
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 8991יעוד שטחים למגורים, דרכים, ש.צ.פ. ושטחים לבנייני ציבור, שינוי למתאר, נין.30/01/1997
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 9465שינוי יעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים, כפר נין02/04/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגמ/ מק/ 10023/ 308ביטול סימון להריסת מבנים קימים , נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגמ/ מק/ 13115/ 405שינוי הוראות בינוי - כנסיית נין04/11/2012
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגמ/ מק/ 13119/ 337שינוי בקו בנין , שטח בנוי , נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגמ/ מק/ 13119/ 344הרחבת שטחי מגורים , נין12/04/2010
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 386חלוקת קרקע חקלאית ובינוי לדיר צאן, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגמ/ מק/ 7033/ 220שינוי קו בנין קדמי, המהווה שינוי לתכנית ג / 7033 נין26/03/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגמ/ מק/ 8991/ 204שינוי להוראות תכנית ג / 8991 - לפי סעיף 62א(א)5 נין26/03/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגנ/ 15964שינוי יעוד מדרך קיימת למגורים ודרך משולבת, כפר נין05/06/2008
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגנ/ 16351מתקן הנדסי - תחנת מעבר לפסולת גושית, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגנ/ 18052הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגנ/ 18322הגדלת זכויות בניה, נין16/12/2010
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןישות כלליתעע"מ / 08 / 5055שיבלי פאיז נגד ועדה מחוזית צפון, החב' הלאומית לדרכים וכו'
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןישות כלליתעתמ/ 07/ 1165שיבלי פאיז נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון וכו'