תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 03/ 2תוספת יחידת דיור
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 04/ 2גדרות ומשטח בטון
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 09/ 2אי מתן טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 06/ 2לגיטימציה לשנוי מקום קיר תומך + מדרגות פיתוח
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 05/ 2על החלטת הועדה בענין תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 06/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 11/ 2הצהרה על על זכויות בעלות בחלקה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 11/ 2תוספת לקומת מרתף+ לגיטימציה למגורים בקומת קרקע וקומה א'
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 11/ 2הקמת חנות לחומרי בנין ומפעל עיבוד ברזל לבניה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 11/ 2הקמת בית מגורים 3 יח"ד
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 08/ 2בניית מסגריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 08/ 2היתר להקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 08/ 2היתר לבנייה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 09/ 2בניית קיר תומך
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה176/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 07/ 2תכנית מפורטת למבנה משק לגידול בשר
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 12/ 2תוספת קומה לדירת מגורים
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 12/ 2תשריט חלוקה מס' 200 בגו"ח 16961/1
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 03/ 2תוכנית מפורטת נקודתית לדיר צאן
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 10/ 2הקמת בית מגורים+ממ"ד
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה218/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' מק/גמ/378/5248
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 10/ 2דחית תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 08/ 2תוספת קומה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 04/ 2לגיטימציה לחניה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 07/ 2התנגדות לאישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 07/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8115/ 1/ 2ערר בגין החזרת היטל השבחה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים819/ 10/ 2חיוב על תשלום היטל השבחה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים861/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/16613
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהישות כלליתא/ 08/ 131הקסטודיה די טרה סנטה נגד ועדה מחוזית צפון, מו"מ דבוריה וכו'
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 11117שכונה מערבית דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 11118שכונה דרומית - מזרחית, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 11732שינוי יעוד מחקלאי לחנייה ושרותי רכב
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1260תכנית מתאר כפר דבוריה15/10/1981
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 12810הרחבה למגורים בדבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1312חלוקה מפורטת -דבוריא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 13275דבוריה שכונה מערבית
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 14567שנוי אחוזי בניה במגרש 28, דבוריה14/12/2004
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 14733אזור תעשיה ומלאכה זעירה, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 15525כביש כניסה לדבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 15962שינוי יעוד מחקלאי למגורים, דבוריה
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, נצרת עילית, דבוריה, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 16613תכנית מתאר, דבוריה03/06/2009
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 17108שכונת מגורים מערבית, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 17246הקמת מבני משק חקלאי - רפת לגידול עגלים לבשר בלבד , דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1730מפעל בלוקים -דבוריא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1791שינוי יעוד מפעל בלוקים -דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1883חלוקת מגרשים לבניה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 18887שכונת מגורים מערבית, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, נצרת עילית, דבוריהתוכניתג/ 19998שכונת מגורים מערבית בדבוריה
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, דבוריה, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןישות כלליתג/ 26/ 23/ אגן לאומי הר תבור (תיקון לפי תכנית ג/ 16613)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2618ללא שם
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2667מרכז אזרחי בדבוריא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2668בניני ציבור, בדבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2669חלוקת מגרשים - "דבוריא "
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2677שכון כפר דבוריא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2802יעוד שטחים למגורים ומבני צבור וחלוקה -דבוריא10/01/1980
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3325שנוי יעוד למסחרי (מסעדה), דבוריה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3454שינוי יעוד למגרש ספורט - הר תבור
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3644שינוי יעוד למגורים -דבוריא23/10/1981
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3676שנוי יעוד למגורים -דבוריא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3725שינוי יעוד למרכז אזרחי וציבורי09/04/1981
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3812שנוי יעוד לתחנת תידלוק -דבוריא03/05/1984
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3905שנוי יעוד לאזור תעשיה דבוריא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3982שנוי יעוד לאזור צבורי -דבוריא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4005שינוי יעודלאזור מסחרי -דבוריא - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4409שינוי יעוד לדרכים וחניה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4432התוית דרך
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4478שינוי יעוד תעשיה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4493שכונה מזרחית11/05/1987
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4494שינוי תואי כביש
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4495שנוי יעוד למגורים, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4503כביש גישה להר תבור ודבוריא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4564שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4606התוית דרך דבוריה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4607שנוי תואי דרך, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4664שנוי תואי דרך להולכי רגל בשטח בנוי
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4896שינוי יעוד לצבורי פתוח ולמגורים
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 4897שנוי תוואי דרך
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 5248כפר דבוריא21/02/1991
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 5337שנוי תואי דרך וחלוקה למגרשים - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 5704שינוי יעוד לשרותי תיירות ומסחר
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 597חלוקת מגרשים לשם בניה - דבוריה17/01/1965
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 6256תעשיה ומלאכה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 6517מרכז שרותים למבקרי הר תבור
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 6655התווית דרך היקפית בדרום הכפר, דבורייה, שינוי למתאר21/12/1997
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 6697שינוי יעוד למבנה ציבור - דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 6932שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושרותי דרך בגוש 16979 ובחלקי חלקות 2 ו4-, דבוריה.28/10/1993
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 7252שנוי קו בנין לדרך - דבוריה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 7615יעוד שטח לספורט
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 7738שנוי יעוד לבית קברות, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 7883קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריה21/12/2000
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 7884כבישים ומעברים , דבוריה27/10/1998
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 8315שנוי יעוד למגורים, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 8926שינוי יעוד שטח ממגורים לבנין צבורי (בי"ס), שינוי למתאר, דבוריה.16/03/1997
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 9187תחנת תידלוק ושרותי דרך, דבוריה16/11/1997
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתגמ/ מק/ 5248/ 310שינוי קו בנין והקטנת מרחק בין בתים, דבוריה09/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתגמ/ מק/ 5248/ 367הגדלת תכסית והישוי קו בנין, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתגמ/ מק/ 5248/ 378שינוי קו בנין, דבוריה