תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 09/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 07/ 2הוראה להפסקת שירות לחברת חשמל
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 10/ 2הקמת חנות לפרחיםמבנה מוכן+הצללת רשת+גדר
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 06/ 2בנין מגורים
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 07/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 09/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 07/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 02/ 2בקשה ללגטימציה לקומת עמודים, מרפסת ומשרד
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 07/ 25 יח"ד אירוח
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים861/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/5710
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים870/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג/6540
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 10086שינוי יעוד מחקלאי וספורט ליער, שינוי למתאר, כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 10231שינוי יעוד למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר קמא.22/11/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 10232שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, כפר קמא.14/12/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 10367מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא.05/07/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 11052תחנת תדלוק - כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 12890כפר קמא דרום לשטח למבני ציבור, המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' ג/ במ / 12127/05/2003
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 1387שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא09/01/1989
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 16036תכנית מתאר כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 1783שינוי יעוד חלקה -כפר כמא28/10/1976
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 1811תכנון שטח צבורי כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2164שנוי תואי דרך -כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2619שיכון חילים משוחררים כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2647הקמת מגורים, כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2663הסדרת כבישים, כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2686הסדרת כבישים , כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3062מתקני ביוב -כפר קמא - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3112כפר קמא -דרומית
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3159שנוי יעוד למגורים, כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3160מרכז ספורט - כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3200בטול שביל להולכי רגל -כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 332תואי כביש כניסה לכפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3339שנוי יעוד למגורים גוש 15334 חלקה 74 כפר כמא18/02/1990
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3349שנוי יעוד למרכז תרבות וחברה -כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 4067שנוי יעוד למגורים, כפר כמא - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 4102שנוי יעוד למגורים בשטח בנוי, כפר קמא24/11/1983
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 4307שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 4400שנוי יעוד למגורים, כפר כמא - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 4498שינוי יעוד למבני צבור בשטח בנוי15/05/1988
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 4754שנוי יעוד לתחנת תידלוק30/07/1987
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 5710תכנית מתאר כפר כמא.17/05/2001
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 6603שנוי יעוד לחקלאי מיוחד
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 6772.
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 7256שנוי יעוד להקמת לול -כפר כמא05/11/1992
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 8063שנוי תוואי דרכים, כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 8078שנוי תואי דרך, כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 882מתאר כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 9240שינוי יעוד מדרך למגורים, שינוי למתאר, כפר כמא.31/10/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 9425אזור מלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, כפר קמא.
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ במ/ 121שכונת חילים משוחררים -כפר קמא23/01/2003
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 231איחוד וחלוקת מחדש לחלקות, כפר קמא02/02/2012
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתגנ/ 17094מתחם 7, כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתתממ/ 2/ 17תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 17-אזור מלאכה ותעשיה זעירה כפר קמא19/12/1999