תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה 33
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 08/ 2התנגדות לאישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 08/ 2לגיטימציה לבית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים866/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/10721
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 10721שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר דחי30/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 11894בית ספר בכפר דחי28/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 12930מתקן הנדסי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 14434תכנית מתאר כפר דחי
צפוןהגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 15184דרך מחברת בין הכפר נין לכפר דחי
צפוןהגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 15418תכנית מתאר - כפר דחי08/01/2009
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 474 - צפוןתחום בניה - דחי22/07/1965
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 5599שינוי יעוד למגורים והתווית דרכים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 8655תכנון מערכת דרכים, הנחיות ותנאים לפיתוח ובניה של יעודי השטחים כפר דחי.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 8715שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, כפר דחי.16/01/1997
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתגנ/ 15408איחוד וחלוקה ושינוי יעוד למלאכה זעירה, כפר דחי28/08/2006
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתגנ/ 15808שינוי יעוד מחקלאי למגורים גוש 17230 חלקה 1,כפר דחי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתגנ/ 16623הרחבת שטח מגורים, כפר דחי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתגנ/ 16701שינוי יעוד נקודתי למגורים, כפר דחי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתגנ/ 16726שינוי יעוד נקודתי למגורים, כפר דחי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיבקשה ועדה מקומיתדחי 3120070002הקמת מגרש משולב כולל גידור ומחסן
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיישות כלליתעתמ/ נצ/ 07/ 1082זועבי מוחמד נגד ועדה מחוזית צפון
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתתממ/ 2/ 56תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 56 - הרחבת הישוב דחי30/07/2007