תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 07/ 2תשריט חלוקה 53
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 07/ 2לגיטימציה לקומת מרתף לגן ילדים + תוספת מוצעת לקומת קרקע
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 08/ 2תוספת יחידות למגורים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 05/ 2אישור תוספת מגורים ותוספת ק.ע. לק.ק.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 08/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 10/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 11/ 2ערר בתשריט חלוקה תח/מצ/73
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 10084שינוי בתוואי דרך מס 7, שינוי למתאר, כפר מיסה16/11/2000
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 12341הרחבת שטח חקלאי למגורים וביטול דרך בכפר מצר12/09/2002
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 13756שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים24/02/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 13902תוספת אחוזי בניה וגובה - כפר מיסר:14/11/2004
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 14063שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים-כפר מסר:14/12/2004
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 14534תוספת אחוזי בניה, מיסר08/02/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 14790שינוי יעוד ממגורים לשטח ציבורי, כפר מיסר05/04/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15022שינוי יעוד משצ"פ לשטח מבני ציבור, מיסר20/12/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15024תוספת אחוזי בניה וגובה, מיסר08/11/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15803תכנית מרכז תרבות חינוך ופנאי
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15880תכנית מתאר כפר מיסר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 18661שכונה צפונית, כפר מיסר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 7171שנוי יעוד למגורים -כפר מסר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 9468שינוי יעוד מחקלאי למתקנים הנדסיים ודרך, כפר מיסר02/04/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגמ/ מק/ 22505/ 26תכנית בינוי להקמת דיר צאן, מיצר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגמ/ מק/ 2406/ 284שינוי קווי בנין , כפר מיסר30/06/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגמ/ מק/ 2406/ 291שינוי קו בנין צדדי, כפר מיסר19/06/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגמ/ מק/ 2406/ 300הקלה בקווי בנין קיימים, מיסר30/01/2006
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגמ/ מק/ 2406/ 388הקטנת קו בנין, כפר מסר11/12/2011
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגמ/ מק/ 3530/ 334הקטנת קווי בניין קדמי ואחורי , כפר מסר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגנ/ 16043שינוי נקודתי לתכנית המתאר למטרת לגיטימציה , כפר מיסר18/08/2008
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתתממ/ 2/ 58תכנית מתאר מחוזית חלקית - תממ/ 2 שינוי מס' 58 - הרחבת הישוב כפר מיצר24/10/2007