תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 10/ 2לגיטימציה למבנה קיים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 07/ 2לגיטמציה למחסן חקלאי
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20010060לגיטמציה
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20110009תוספת סככה למפעל שיש
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20110037בנית בית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210013בית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210017לגיטמציה לבית מגורים.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210023בית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210027לגיטמציה למבנה קיים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית2021003לגיטמציה למבנה קיים+מחסנים+חניה+גדר
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210032לגיטמצליה למבנה מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210034בית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210039סככה חקלאית+מחסן חקלאי
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210043לגיטמציה לבית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210046בית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210053תוספת קומת מגורים+מחסנים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210054מרתף ועליו מוצע קומת מגורים כולל ממ"ד ומחסן ביתי
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210063בית מגורים חדש
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210066תוספת לבית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210069בית מגורים.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210073בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210074בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210075בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210076בית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210079בית מגורים חדש
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210082תוספת קומת מגורים.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210085תוספת מגורים.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210086בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210088בית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210096בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210098בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210100בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20210102מועדון נוער
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310003בית מגורים.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310004בית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310007קומת מחסנים ומקלט.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310019לגיטמציה לחניה קימת
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310021תוספת מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310027לגיטמציה+ תוספת מגורים.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310029בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310031בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310032בית מגורים חדש
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית20310035בית מגורים חדש.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה290/ 10/ 2ערר בגין תכנית מפורטת מג/6/2009
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית941118בית מגורים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית971083לגיטמציה לבית מגורים.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסבקשה ועדה מקומית991022שיפוץ גג של מבנה קיים
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסישות כלליתבג'ץ/ ימ/ 9378רגבים ע.ר. 580460319 נגד שר לבטחון פנים, הועדה המחוזית צפון
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 10085שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור, שינוי למתאר, נבי אליעפורי.
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 10486שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס13/09/2001
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 10597שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 10671שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס30/04/2006
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 11165שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה זעירה ומלאכה מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 11687שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה19/06/2006
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 12238מכלאות לבעלי חיים, רפתות, בית מטבחיים, מפטמה
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 12378שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד05/02/2006
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 13583תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק08/06/2006
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 13627מפעל קרטון- מג'דל שמס26/02/2007
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 13720שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים26/02/2007
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 13722אזור תעשיה - סמיח אבו גבל26/02/2007
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 14388שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 14641שנוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה - בית אריזה, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 14642שנוי יעוד משצ"פ למגורים א', מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 14854ביטול דרך מס' 121 והשלמת דרך משולבת מס' 164, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 14855תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס24/07/2005
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 15031שינוי יעוד משצ"פ למגורים א', מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 15044שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 15046שינוי בקווי בנין אזור תעשיה, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 15466שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 15526שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס03/06/2009
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 15898שינוי יעוד משצ"פ ומגורים למבני ציבור, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 15925תיירות ונופש, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 15927שינוי יעוד למגורים משולב תיירות, מבני ציבור, מג'דל שמס, גניזה
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16071בית קרור , מג'דל שמס05/06/2008
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16304תחנת שאיבה מערבית , מג'דל שמס18/11/2008
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16388ביטול התחברות דרך מס' 121 לדרך מס' 5, מג'דל שמס04/12/2008
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16626קידוח רם 1א', מזרחית לברכת רם, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16657מרכז תיירות ברכת רם - ע"ש סלים שופי, מג'דל שמס07/11/2011
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16661אלבלאן - מתחם תיירות ע"ש מדאח סאלח סלמאן, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16662שינוי מאזור מגורים לאזור מגורים ותיירות ע"ש אבו סאלח חאפד, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16813שינוי צוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל שמס05/02/2009
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16827תחנת תדלוק , מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16908תחנת תדלוק ע"ש אוסמה חאטר , מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 17038שינוי יעוד קרקע לדרך, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 17381שינוי חלקי לתכנית מתאר משטח חקלאי לשטח ציבורי
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 17423שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב מסחר תעסוקה ותיירות, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 17424הגדלת איזור תעשיה, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 17867תחנת תדלוק, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18249תוכנית אב לאזור תעשיה מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18546קנטרי קלאב, אזור תעשיה מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18692שנוי יעוד מתעשיה לדרך ע"ש מחמוד נחלה, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18780שינוי בחיבור דרך מספר 15 עם דרך מספר 9, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18828שנוי צומת דרכים מס'15, 19, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18831מלונית "חלום בחרמון", מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18832דרך מס' 2 אזור תעשיה, מג'דל שמס, ע"ש מג'ד אבו זייד
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18839הרחבת אזור תעשיה מג'דל שמס, ע"ש אברהים מיתא
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18850שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18851הרחבת אזור תעשיה, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18852הזזת תוואי דרכים 15 17, מג'דל שמס
צפוןמעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18898שנוי יעוד מתעשיה לדרך ע"ש מחמוד נחלה, מג'דל שמס