תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 11/ 2ערר על אי רצון לדון בבקשה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 11345שינוי יעוד משטחים ציבוריים למגורים, רומאנה, מתאר 101/02/2001
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 11463שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מתאר 1, רומאנה30/03/2000
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 13724תכנית מתאר רומאנה02/04/2008
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 1584תחום בניה -רומאנה08/01/1981
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 17837הסטת דרך, רומאנה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 3343תכנית מתאר -כפר רומאנה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 7736שנוי יעוד שטח מחקלאי לבניה, רומאנה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתגנ/ 18472הסטת דרך, רומאנה