תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 09/ 2שינוי יעוד מגורים לבית תפילה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 11/ 2מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 05/ 2התנגדות לבניה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 03/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 08/ 2בנייה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 09/ 2בניית גדר מסביב למגרש והריסת קיר קיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 07/ 2סככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה285/ 07/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 07/ 2לגטימציה לבנין קיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסבקשה ועדה מקומית40/ 18442בית מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים892/ 10/ 2גו"ח 18444/64
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 10088שינוי יעוד קרקע ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים, שינוי למתאר, גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 10199שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור, קרית חינוך, שטחלמסחר, והתווית דרך, שינוי למ
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 10260שינוי מס' 18 לתמ"מ / 2, הרחבת אזור תעשיה ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 10288שינוי יעוד משטח למבנה ציבור למסחר, שינוי למתאר, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 12474שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונה צפונית, הרחבת הכפר ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 12570ביטול דרך מס' 30, גוליס26/08/2003
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 12620שכונה דרומית, ג'וליס12/12/2007
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13010שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, מסחר ומגורים א' לאורך כביש הכניסה לגו'ליס.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13231שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ושב"צ בצפון מערב ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13261שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה והתווית דרך, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13520שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', 120 יח"ד והתויית דרך בדרום מערב ג'וליס25/06/2006
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 14238הרחבת ג'וליס לצפון מזרח - שכונה בת 256 יח"ד
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליס, ירכאתוכניתג/ 14242שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך, כביש כניסה לירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 14279שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכים, כפר ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 14347הקטנת רוחב דרכים42 ו - 45 מרוחב 10 מטר לרוחב 8 מ', ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 14522שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים והתויית דרך, ג'ליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 14530הצרת תוואי דרך מס' 3 ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 1459שנוי יעוד -גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 1568הרחבת תחום -ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 15844שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ,92 יח"ד,ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16117תחנת תדלוק על דרך 70 - דרומית לצומת כניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16234שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ושב"צ והצרת דרך ללגיטימציה , ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16396אזור תעשיה ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16587שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ומסחר וביטול שב"צ , מע' ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16693שכונה צפונית - גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16727שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 17442שכונה צפונית ג'וליס (אל חירה)14/06/2011
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 17443שכונת אזור מסחר ותעסוקה בכביש כניסה לג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 17723קבר שיח' עלי פארס, ג'וליס24/03/2010
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18351שנוי יעוד משטח חקלאי למסחר, שצ"פ והתווית דרך, ג'ליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18396מרכז ספורטומרכז מסחר ותעסוקה, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18540כביש כניסה מערבית, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18725שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב והתוית דרך.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18904שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'ליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18999שנוי יעוד מחקלאי למסחר ותיירות מבנים ומוסדות ציבור, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 19025תכנית מתאר, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 19091שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 19425שכונת חילים משוחררים גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 19768שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ושטח חקלאי וביטול דרך מס' 9101 ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 20062שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ,שצ"פ ודרך משולבת ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 20105שינוי יעוד משטח חקליאי למגורי םשצ"פ והרחבת דרך
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 20222שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 20223שינויי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2051מחצבה, ג'וליס26/02/1976
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2068שנוי יעוד להקמת בית ספר, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2145שינוי יעוד חל' -גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2217שנוי יעוד למגורים -גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2704שנוי יעוד למגורים -גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3089שנוי יעוד למגוריםוחלוקה בכפר גוליס17/12/1989
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3218שנוי יעוד לבי "ס יסודי לבנות, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3298שנוי יעוד למגורים, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3857שנוי יעוד למבנה ציבור גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3858שנוי יעוד לתעשיה ומלאכה גוליס - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3898שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3935שכונת מגורים ומוסדות ציבור - ג'וליס18/02/1990
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 4136שנוי יעוד לתעשיה מפעל בלוקים גוליס - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5211תחנת מעבר לסלוק פסולת מוצקה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 522 - צפוןתחום בניה - ג'וליס30/01/1969
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5408שנוי תואי דרך והרחבתה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5488שנוי יעוד לאזור ספורט , גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5539שנוי יעוד למגורים שטח בנוי - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5770יעוד שטחים למגורים ולמבני צבור -גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5818תכנית מס' ג / ,8185 שנוי יעוד למגורים ולמבני ציבור, גושים 18451 חל 8-49
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5853מלאכה מסחר ותעשיה -ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5870שנוי יעוד למגורים ולמבני צבור שנוי למתאר ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6006שנוי יעוד לבניני צבור בית יתומים לעדה הדרוזית ג'וליס30/04/1992
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6205שינוי יעוד למגורים ומבני ציבור
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6206מגורים ומבני ציבור -ג'וליס21/11/1991
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6266תחנת תידלוק גוליס- ירכא21/11/1991
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6373שינוי יעוד לאזור מסחרי
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 650חלוקת מגרשים בגוליס22/07/1965
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6762שינוי לתקנון תכנית המתאר - ג'וליס13/10/1994
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 7145שנוי לתכנית מתאר, ג'וליס02/03/1995
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 7594שנוי יעוד לתחנת תדלוק דרגה ג', ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 7718שנוי יעוד מחקלאי למגורים, גוליס19/05/1999
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 7805אזור מלאכה ותעשיה, ג'וליס12/01/1995
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 8403שינוי יעוד משטח לבניני צבור לשטח מגורים א' ג'וליס.17/11/1996
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 8536מיסוד מתפרות, שינוי למתאר, גוליס28/07/1996
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 8959שכונת חיילים משוחררים, ג'וליס.17/04/1997
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9128התווית דרך חדשה וביטול דרכים מתוכננות, שינוי למתאר, ג'וליס.23/09/1999
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9184הרחבת אזור מלאכה ותעשיה זעירה - ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9280איחוד מגרשים, ביטול דרך והתוית דרך חדשה. שינוי למתאר, ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9290שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ומבני ציבור. שינוי למתאר, ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9386חלוקה מחדש חלקה 34 גוש 18451 ושינוי יעודים, שינוי למתאר, ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9398שנוי יעוד ממסחר ומשצ"פ לשטח לתעשיה, שינוי למתאר, ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9605שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ג'וליס.23/09/1999
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9807איחוד מגרשים ושינוי מיקום מעבר להולכי רגל באזור תעשיה, שינוי למתאר, ג'וליס.21/12/1997
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9930שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך ותחנת תידלוק - ג'וליס