תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 12/ 2הקמת גדר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 11/ 2מבנה מגורים ישן מאד לפי מכתב המועצה . מוצע תוספת בק. קרקע מרפסת , ממ"ד ומדרגות
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 03/ 2מגורים בשטח 220 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 03/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 08/ 2לגטימציה לסככת חניה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 09/ 2תכנית שינויים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 06/ 2מכולה המשמשת כמחסן ביתי וגדר מסביב למגרש
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 07/ 2יישור שטח חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 05/ 2התנגדות לתוספת מגורים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףבקשה ועדה מקומית18772/ 68שימוש חורגמסככה ומחסן למסעדה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 07/ 2לגטימציה למבנה מגורים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדת ערר220/ 03/ 2איחוד שתי חלקות
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 06/ 2לגיטימציה של מבנה הכולל 3 יח"ד
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 03/ 2מגורים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 03/ 2מגורים בשטח של 158 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 11/ 2התנגדות לבניית גדר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 04/ 2ביטול דחיית בקשה להקמת אנטנה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 10/ 2מוצע דירת מגורים בקומת קרקע ובקומה א' וכן גדר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 08/ 2הקמת תורן לאנטנה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים308/ 11/ 2מגורים+ ח.ש בשטח של 513 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףבקשה ועדה מקומית39/ 18761מחסן חקלאי וסככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףבקשה ועדה מקומית56/ 18772חממה לגידול פרחים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים804/ 10/ 2ערר על חיב בהיטל השבחה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים863/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/4228
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים890/ 10/ 2בגין תוכנית ג'/9078
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים891/ 10/ 2ערר בגין תוכנית ג'/9078
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתבש/ 18761/ 39בקשה למחסן וסככה חקלאית, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10061הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות ע"מ לתת לגיטימציה לבניין קיים, שינוי למתאר, כפ24/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10146שנוי יעוד מאזור עסקים לתחנת תידלוק ושרותי דרך, כפר יאסיף01/10/1998
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10170תחנת תידלוק בחניון מבונה ומבנה מסחרי, כפר יסיף12/07/2000
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10198אזור מלאכה ותעשיה זעירה משולב במסחר ובידור, שינוי למתאר, כפר יסיף.12/07/2000
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10307הקטנת רוחב כביש מס' 4 , שינוי למתאר, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10350חיבור דרך מס' 19 לדרך מס' 16 והרחבת השטח לבנייני ציבור, שינוי למתאר, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10604הזזת תוואי דרך מס' 17, שינוי למתאר, כפר יסיף03/02/2003
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10606שינוי תקנון והגבלות בניה, הגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, כפר יסיף.26/08/2004
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10756הצרת דרך מס' 19, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10757הצרת דרך מס' 16, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 11125שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תידלוק ושרותי דרך כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 11535שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור לשטח מסחירי כפר יסיף09/05/2001
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 11694שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי והתווית דרך שרות
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 11948ביטול קטע דרך מס' 21 והתווית דרך גישה חלופית ללא מוצא, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12083שינוי יעוד משטח חקלאי למלאכה ומסחר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1215חלקה 7 כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12228שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מגורים משולב במסחר, כפר יסיף20/12/2001
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1235שנוי יעוד חלקה 16 כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12351הקמת מגדל מגורים בן 9 קומות,25 יח"ד03/10/2002
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12353שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים והתויית דרכים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12365ביטול דרכים 24 25 בכפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12397שנוי יעוד חלק מתחנת תידלוק לשטח מסחרי מיוחד08/11/2007
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12489שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למלאכה משולב במגורים ושינוי תוואי דרך כפר יסיף21/03/2002
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12561מרכז עסקים לאורך דרך ראשית מס' 70 בכפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12619שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור ומדרך גישה למלאכה זעירה, באזור תעשיה כפר יסיף10/07/2003
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1274תכנית מתאר כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12947שינוי יעוד משטח חקלאי למרכז תיירות וספורט בשטח הפתוח דרומית לכפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13041הצרת דרך מס' 17 מרוחב של 12 מטר לרוחב 8 מטר, במערב כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13716שינוי יעוד ממגורים לדרך גישה, במרכז כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13832שינוי יעוד משטח שב"צ ושצ"פ לשטח שב"צ ומגורים, כפר יאסיף:28/11/2005
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13834שינוי יעוד משטח ציבורי פרטי פתוח לשטח מבני ציבור, מרכז כפר יאסיף:27/01/2004
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1400שינוי יעוד -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1404שנוי יעוד -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14239הצרת דרך מס' 93 מרוחב 10 מ' לרוחב 8 מטר, כפר יאסיף:07/02/2007
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1434כביש עוקף -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14348הקטנת רוחב כביש מס' 9 לרוחב 4-7 מטר במרכז כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14349שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונה בשטח 20 דונם, כ - 3000 יח"ד כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1439אכסנית נוער -כפר יסיף23/11/1972
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14419שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים ב' בדרום כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14611הגדלת אחוזי בניה במבנה למסחר משרדים ומגורים, כפר יסיף24/02/2005
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14825שינוי יעוד משטח תעשיה לתעשיה משולב במסחר ןהגדלת זכויות בניה, כפר יסיף24/01/2007
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14842שינוי יעוד נקודתי ממגורים ב' למגורים מיוחד ולגיטימציה, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14843שינוי יעוד נקודתי מחקלאילמגורים ב' ולגיטימציה, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1520שנוי יעוד -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1548שנוי יעוד -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1549שינוי יעוד -כפר יסיף26/08/1976
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1555הרחבת התחום -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 15838שינוי תוואי דרך מס' 3,כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1600שנוי יעוד -כפר יסיף27/05/1977
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1609שנוי יעוד חלקה -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 16144שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח מגורים מיוחד-נקודתי,כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 16518שינוי ייעוד משטח חקלאי לבית עלמין מערבית לכפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 16768הגדלת זכויות נקודתית בגוש 18769 חלקה 41 ולגיטימציה , כפר יאסיף22/10/2009
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 16790שינוי ייעוד נשטח חקלאי לשטח מגורים , כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17135שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ירכא - כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17662שינוי קווי בנין והוראות תוכניות מתאר " כפר יאסיף" מס' ג/ 4228
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17693הרחבה נקודתית לאזור מגורים, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17734שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ומסחר בכניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17881תוספת שכונת מגורים בדרום מערב, כפר יסיף10/08/2011
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18117בית אבות סיעודי, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18286הרחבת דרום תכנית המתאר, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1831יעוד לדרך צבורית -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1842כביש עוקף כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18563שנוי מאזור חקלאי לאזור מגורים ב' בדרום מערב כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18616עדכון תכנית מתאר כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1873חלוקת חלקה -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18905שנוי יעוד משטח חקלאי למסחר, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18906שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שצ"פ והתווית דרך, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 19191תוספת אחוזי בניה, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2052חלוקת חלקה, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2106חלוקת מגרשים לבניה -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2268חלוקת חלקה, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2349חלוקת מגרשים לבניה כפר יסיף02/02/1978