תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 08/ 2חוקיות למחסנים עסקיים בקומת קרקע ועוד יחידה מגורים בקומה א'
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 03 / 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 10/ 2שינויים ותוספות לבניין מגורים קיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 10/ 2התאמה וחוקיות למצב מגורים קיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 11/ 2היתר על הקיים 98/98 תוספת 2 יחידות בקומה ב' ו ג' בשטח של 332 ממ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 04/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 06/ 2מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 08/ 2טופס 5
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 08/ 2טופס 5
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 06/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 08/ 2בהקמת גדר סביב מגרש חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 05/ 2היתר לבניה למגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 02בקשה לתכנית שינויים להיתר קודם
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 02בקשה להקמת בית מגורים - חדש
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 02מגורים בשטח של 130 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 02בנית משרד ומשאבה לתדלוק סולר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 03/ 2תוספת יח"ד
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 08/ 2לגטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 12/ 2דיר צאן לגידול כבשים לבשר ומחסן חקלאי וגדר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 02/ 2בקשה להקמת חנות רהיטים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 05/ 2חוקיות לסככה מסחרית
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 10/ 2סככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 08/ 2לגטימציה לשינוי במבנה וחוקיות לסככות
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 05/ 2מגורים בשטח של 108 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 09/ 2שינוי לשימוש למסעדה במקום משרדים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 04/ 2מגורים בשטח 135 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 06/ 2חוקיות לבנין קיים.
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 07/ 2איחוד וחלוקה ללא הסכמה, לגטימציה למבנים קיימים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 02/ 2לגטימציה למבנה קיים כולל שתי קומות
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת בנין
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 09/ 2בנית חנויות ומעליה יחידת מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרבקשה ועדה מקומית20/ 18530סלילת ופיתוח לכביש מ"ס 2 בגדידה מכר.
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 08/ 2היתר בניה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 02/ 2מגורים בשטח 120 מ"ר + 129 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 02/ 2בקשה לתוספת שלוש מרפסות.
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 09/ 2מבקש חוקיות לבית בד
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 07/ 2הקמת דיר צאן מתבן ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 08/ 2טופס 4 לחשמל
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 07/ 2תוספת לבית קיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 11/ 2התליית היתר בניה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה273/ 06/ 2תוכנית מפורטת
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 06/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית לביתן יביל + אנטנות על תורן קיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 08/ 2הקמת תורן לאנטנה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8107/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג/2213,ג/6760,ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים813/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'3404 וג'/6763
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים829/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/7206 ו ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים830/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/2213 ו ג/6760
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים831/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/2213 ו ג/6760
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים832/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/2213 ו ג/6760
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים865/ 11/ 2ערר היטל הדבחה בגין תכנית ג/2213
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים869/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/2213, ג'/2871
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים884/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג'/2213 ו-ג'/7206 ו-ג'/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים894/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג/2213,ג/6760,ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים895/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים896/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתבש/ 2/ 98/ 44בלאל + איהאב כיאל, גוש 18544 חל 2 מגרש 2 / 1 / 2 גדיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 10650כביש גישה לכפר מכר, שינוי למתאר17/01/2002
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 10870חלוקה מחדש למגרשי מגורים ותיקון תוואי דרכים, שינוילמתאר, ג'דיידה מכר.17/01/2000
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 10977אזור מסחר ותיירות ליד תחנת סונול - מפגש ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11126שנוי יעוד משטח מגורים א', ומגורם משולב במסחר לשטח מסחרי, התווית דרך ואיחוד
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1139 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 1, גוש 18543 - ג'דיידה21/12/1972
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11429שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק ושרותי דרך
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11775תחנת משנה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11776שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11823שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', ג'דדידה-מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11878פיתוח מרכז עירוני למסחר מוסדות, משרדים, בילוי, מלאכה ומגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12126ביטול שטח לבנייני ציבור בדרום הכפר מכר01/08/2004
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכר, כפר יאסיףתוכניתג/ 12300חזיריות, מערבית לכפר יאסיף, צפונית לג'דיידה - מכר04/09/2007
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12438שנוי תוואי צומת כבישים 122, 123, לפי תכנית מתאר ג'דיידה מכר22/05/2003
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12488שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית עלמין,02/06/2004
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12546הקצאת שטחים פתוחים ושבילים בשיכון העירוני בכפר מכר17/07/2006
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12583שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' - הקמת שכונה בצפון מזרח ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12706ביטול דרך גישה בדרום הכפר ג'דיידה13/02/2003
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13230שינוי יעוד משטח לשצ"פ לשטח מבני ציבור ומגורים א' במרכז הכפר מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13517שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' בצפון מערב מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13577שנוי יעוד משטח לשב"צ לשטח מגורים א' במרכז ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13612שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח בנייני ציבור בדרום מזרח ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13614שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח שב"צ בדרום מזרח ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13676שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים - תחנת שאיבה, ג'דיידה מכר31/08/2005
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13677שינוי יעוד ממגורים א' ומשצ"פ לשטח שב"צ בג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13790שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור משולב בשצ"פ, דרום ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13811שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים ומגורים משולב במסחר24/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13831שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד, לשכ' מגורים, שב"צ ומערכת דרכים, מרכז ג'דיידה מכר25/06/2006
צפוןהגליל המרכזי, משגב, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13833תכנון צומת על דרך ראשית 70 בצומת הכניסה הצפון-מזרחית לג'דיידה מכר:19/03/2006
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13931הצרת תוואי דרך מס' 13 בג'דיידה מכר:
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14008שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' בג'דיידה מכר:
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14009הצרת דרך מס' 46 מרוחב 15 מ' לרוחב 13 מ' בג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14056תכנית מתאר לשכונה דרומית בג'דיידה מכר - גבעת טנטור
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1425חלוקה -אל מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14313שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים א' ודרך גישה, בצפון מזרח ג'דיידה - מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14372שינוי יעוד משטח לשב"צ, לשטח לדרך גישה, מרכז כפר מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14524לגיטימציה לשטח למתקנים הנדסיים של חב' מקורות ג'דיידה מכר09/08/2006
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14835הצרת רוחב דרך מס' 17 לרוחב 4 מ', ג'דיידה מכר27/03/2006
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14836התוויית שבילי גישה ברוחב 4מ' לחלקה 57 גוש 18530, ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1521שנוי יעוד -ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 15358שינוי יעוד משטח מגורים א' לשב"צ ודרכים, ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 15361שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' שב"צ ודרכי גישה, ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1554הרחבת תחום בג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1573הרחבת תחום -מכר