תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 12/ 2הפקעת דרך מס' 19
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 09/ 2התנגדות לבניה
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה023/ 07/ 2תוכנית מפורטת שג/45/05
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 04/ 2בקשה לדיר לגידול צאן + סככה חקלאית + מחסן לאיחסון כלים חקלאיים
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 04/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 09/ 2הקמת בניין חדש
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 49ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון בתכנית ג/ 16001 - תכנית מתאר כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 05/ 2התנגדות לתוספת מגורים
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 07/ 2בית מגורים בן שתי קומות
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 05/ 2סככה חקלאית ושימוש חורג בסככה מוצעת
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 09/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים839/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6958
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתא/ 41תכנית אב כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 10261הרחבת אזור תעשיה כבול, שינוי למתאר
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 10462תוספת מגורים ומסחר בכניסה לישוב כאבול12/08/1999
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 10552הרחבת מתאר - כאבול07/09/2004
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 10962בית אבות בכאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 11061שנוי יעוד ממגורים למגורים משולב במסחר - כאבול21/06/2000
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 11177תחנת שאיבה ראשית לשפכים בכאבול16/04/2001
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1167שנוי יעוד חלק מחלקה -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 11847שינוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך ומסחר
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 11917שינוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך, נופש ובילוי
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12004שינוי יעוד מחקלאי לשטח למבנה ציבור27/08/2002
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12067מרכז נופש וספורט26/08/2004
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12403שרותי דרך09/03/2004
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12754יעוד שטח למסחר, שרותי דרך ופארק מים
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1287שנוי יעוד בכבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13030הרחבת שטח למגורים, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1309שנוי יעוד חלקה -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13255יעוד שטח לחקלאי מיוחד - לול - כאבול26/08/2003
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13325מתקן הנדסי - תחנת שאיבה לשפכים28/09/2006
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13555לול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13898ייעוד שטח למתקנים הנדסיים:
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13899יעוד שטח למגורים ומסחר:10/07/2008
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 14191שינוי יעוד מאזור חקלאי לחקלאי מוחד - לולים לפיטום, כאבול20/08/2006
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1423הרחבת תחום -כפר כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 14705חקלאי מיוחד - דיר צאן, כאבול11/09/2007
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15013הרחבת שטחים למגורים, כאבול
צפוןמשגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15056שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15149שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מבני ציבור ומגורים, כאבול12/01/2009
צפוןמטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבול, שעבתוכניתג/ 15452יער שגב
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15662תכנון מפורט לשטח לתכנון בעתיד, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15679יעוד שטח לחקלאי מיוחד, משתלה, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15784איחוד וחלוקה בגוש 19601 ח"ח 38,כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15860שינוי יעוד מחקלאי למגורים,כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15930יעוד שטח למתקן הנדסי, כאבול
צפוןמטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16001תכנית מתאר, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16372שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16479הרחבת שרותי דרך , כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16753לגיטימציה למצב קיים - כביש 25 ומבנה מגורים , כאבול14/09/2009
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16946תחנת תדלוק, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17112תחנת תדלוק, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17114שרותי דרך, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17204תחנת תדלוק, מגורים ומסחר, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17543תחנת תדלוק, כאבול
צפוןמשגב, שפלת הגליל, כאבול, תמרהתוכניתג/ 17565מחצבת נשר, טמרה26/09/2011
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17674שינוי יעוד מחקלאי למגורים והסדרת דרך גישה, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1779הרחבת תחום הבניה -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18072שינוי והרחבה לתכנית ג/ 12067, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18137תחנת תדלוק, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18340שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר בצפון כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18371שנוי יעוד קרקע מחקלאי למסחר ותחנת תדלוק, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18407שנוי יעוד מחקלאי למגורים, לגיטימציה לבניה קיימת, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18881הכנת תוכנית לפי סעיף 77,78 לחוק התכנון והבניה - כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1895שינוי יעוד בכבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1915חלוקת מגרשים -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1926יעוד חלקה למגורים -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1932שנוי יעוד -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 19677שינוי יעוד קרקע למגורים כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 20115שינוי יעוד מחקלאי למסחר תיירות ודרכים, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2218מחצבה -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2219חלוקת מגרשים לבניה -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2298חלוקת מגרשי בניה -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2309גישה לחלקה, כבול01/12/1977
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2628שינוי יעוד השטח למגורים בכפר כבול29/06/1978
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2869חלוקת מגרשים, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3079שנוי יעוד למגורים, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3287שינוי יעוד למגורים- כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3407שנוי יעוד למגורים, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3432תחנת דלק, כבול - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3465שנוי יעוד לתחנת דלק, דמון (כבול)26/03/1981
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3509שנוי יעוד למלאכה זעירה -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3551חלוקת מגרשים לבניה -כבול20/08/1989
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3664חלוקת מגרשים כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3693שנוי יעוד למבני צבור -כבול14/02/1991
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3824שנוי יעוד למגורים, כבול - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4164שינוי יעוד לתעשיית בלוקים - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4356שנוי יעוד למגורים, כבול - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4363חלוקת מגרשים26/04/1984
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4565שינוי יעוד למגורים, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4688חלוקת מגרשים לבניה30/11/1987
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 5071כפר כבול23/09/1993
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 517תחום הבניה -כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 5826שנוי תואי דרך מוצעת לאזור מגורים
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6295שנוי יעוד למגורים, כבול - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6571שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6572שנוי יעוד לשטח צבורי כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6805שנוי יעוד למתקנים הנדסיים -כבול21/11/1991
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6886תחנת תידלוק כבול19/03/1992