תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, יפתחערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 05/ 2אנטנה
צפוןהגליל העליון, יפתחערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים885/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/12195 ו- ג'/4660
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 12195תכנית מפורטת קבוץ יפתח08/06/2005
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 13885מחצבת שיש יפתח08/11/2005
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15512נקיקי יפתח, מחצבות שיש יפתח04/09/2008
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15713יפתח- חלוקה למתחמים05/02/2009
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15818הרחבת בית אריזה פרי פסגות
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 16290יפתח - חלוקה למתחמים
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 18973הרחבת בית אריזה פרי פסגות, קיבוץ יפתח
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 2156ביוב מרכזי -קבוץ יפתח
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 3260מתקני ביוב קב' יפתח04/11/1982
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 3456קבוץ יפתח16/10/1980
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 37יפתח30/10/1952
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדש23/01/1986
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 4876מחצבות שיש קיבוץ יפתח15/11/1988
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 808שמורת טבע נחל קדש יפתח29/05/1969
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 8490מחצבת שיש יפתח שינוי לתוכנית מס" ג / 487621/12/2000
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 9181הרחבת אזור תעשיה - קיבוץ יפתח.19/06/1997
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתגע/ מק/ 089שינוי יעוד לתחנת תידלוק, יפתח31/07/2007