תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, יפתחערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 05/ 2אנטנה
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15713יפתח- חלוקה למתחמים05/02/2009
צפוןהגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 16290יפתח - חלוקה למתחמים