תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 11817רמות נפתלי
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 11842גן לאומי, קרן נפתלי,
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 12631רמות נפתלי - הרחבה קהילתית א'26/06/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 13002רמות נפתלי - ביתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 13918רמות נפתלי - הרחבות ב' ו- ג'
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 14118שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד-רמות נפתלי:
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 14385רמות נפתלי - תכנית מתאר-רמות נפתלי18/08/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 14685רמות נפתלי - חקלאי מיוחד
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 14685רמות נפתלי - חקלאי מיוחד
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 15279חקלאי מיוחד, רמות נפתלי04/09/2007
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 15511הרחבה ב' ו-ג' רמות נפתלי
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 15630רמות נפתלי- שטח מבני משק הוראות בניה28/04/2010
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 15771אזור תיירות,נופש ותחנת תדלוק-אדמות רמות נפתלי
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 1777רמות נפתלי26/08/1976
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 4931חלוקת מגרשים מחדש28/04/1989
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 5921מושב רמות נפתלי
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 6458כביש עוקף
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 7028שינוי יעוד לתחנת טלויזיה בכבלים- רמות נפתלי17/01/1991
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 7576מושב רמות נפתלי12/10/1995
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 8280שנוי יעוד למבני לולים, רמות נפתלי
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 83רמת נפתלי30/10/1952
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 8341שנוי יעוד למבני לולים, רמות נפתלי
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 8372שנוי יעוד למבני לולים, רמות נפתלי23/02/1997
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 8942מורדות רכס הרי נפתלי
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 8982ליעד שטח לאתר תיירות (צימרים וחדרי אירוח), שינוי למתאר, רמות נפתלי.01/02/1998
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 9490שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלא מיוחד - לולים רמות נפתלי22/04/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 012שינוי קו בנין צדדי ומזרחי, רמות נפתלי31/08/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 042איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך התאמת השטח למבני ציבור - גן24/02/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 078שינוי קו בנין קדמי לצורך מתן לגיטימציה למבנים קיימים, רמות נפתלי09/01/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 105הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין, רמות נפתלי17/07/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 141איחוד וחלוקה , רמות נפתלי26/08/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 151שינוי קו בניין מגרש 209 , רמות נפתלי15/10/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 193שינוי קו בנין, מגרש 208, רמות נפתלי01/07/2010