תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 12154קיבוץ סאסא
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 12340מכלאת בקר - קיבוץ סאסא
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 14477סאסא - מתחם תיירות , צומת חירם
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 14858הוראות לאזור תעשיה קיבוץ סאסא18/05/2005
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 15874בריכת סאסא08/02/2010
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 16529קיבוץ סאסא28/02/2008
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 1917אתר בניה למשטרת סאסא
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 2631קבוץ סאסא02/06/1983
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 4648מתקני טהור וביוב מרכזי
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 78סאסא
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 8390שמורת טבע, ברכת סאסא10/11/1996
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתגע/ מק/ 196הסדרת קווי בנין, סאסא28/01/2010
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתגע/ מק/ 202שינוי קו בנין הקבוע בתכנית, סאסא
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתגע/ מק/ 205הסדרת שטח לדרך ביטחון קיימת העוברת במקביל מצפון לכביש 891.10/07/2011
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתגע/ מק/ 207שינוי קו בנין, קיבוץ סאסא
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתגע/ מק/ 226איחוד וחלוקה - קבוץ סאסא10/05/2012
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתגע/ מק/ 231שינוי קו בנין, סאסא28/12/2011
צפוןהגליל העליון, סאסאבקשה ועדה מקומיתגעל/ 2008501שימוש חורג בחממה למסחר - מכירת שתילים ותוספת שטח לחממה.
צפוןהגליל העליון, סאסאבקשה ועדה מקומיתגעל/ 2009498שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניה זמנית.
צפוןהגליל העליון, סאסאתוכניתמשצ/ 64סאסא והסביבה01/09/1991
צפוןהגליל העליון, סאסאנושאקיבוץ סאסאקיבוץ סאסא - תוכנית אב למערכת איסוף והולכת שפכים-תכנית כללית לביוב
צפוןהגליל העליון, סאסאבקשה ועדה מקומיתקיבוץ סאסא 2009/ 498שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניה זמנית
צפוןהגליל העליון, סאסאישות כלליתש/ 62/ 21שמורת טבע ברכת סאסא מתוקף תוכנית ג/ 8390