תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, גונןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8103/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג/13564,ג/4659, ג/11048
צפוןהגליל העליון, גונןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8114/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/248,ג'/4659, ג'/11048ף ג'/13564
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 11048תכנית מפורטת קיבוץ גונן07/01/2002
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 12404הרחבת קיבוץ גונן
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 13564גונן - שכונה קהילתית28/08/2006
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 16262אזור תיירות, גונן
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 17596חלוקה למתחמים - קיבוץ גונן
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 248גונן12/03/1959
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 2767קבוץ גונן
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 3071בית עלמין, קבוץ גונן
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 4659חלוקת מגרשים מחדש05/12/1985
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 5239שמורת טבע אתר גונן04/03/1990
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 5490אזור תעשיה קיבוץ גונן - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 5977קיבוץ גנון
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 7249קבוץ גונן
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתגנ/ 16713מרכז הדרכה מחקר ונסיונות חקלאיים, גונן
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתגע/ מק/ 148שינוי קווי בניין , קיבוץ גונן28/05/2007