תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, דפנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 09/ 2שינוייעד בשימוש מבנה
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 10465תכנית מפורטת קיבוץ דפנה,
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 12210שרותי דרך, דפנה27/05/2003
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 13141תכנית תקנונית - דפנה02/02/2004
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 13536קיבוץ דפנה - הרחבה קהילתית08/11/2007
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 16603חלוקה למגרשים, קיבוץ דפנה
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 17230שיוך דירוות והרחבת הישוב קיבוץ דפנה
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 17369דגי דפנה - אתר בילוי ונופש, דפנה
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 17972שיוך דורות - קיבוץ דפנה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דפנהתוכניתג/ 19619חלוקת אזור מגורים, קיבוץ דפנה
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 2125תוספת לבית הספר "הר וגיא", קיבוץ דפנה
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 4156קיבוץ דפנה
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 4523חלוקת מגרשים מחדש, דפנה ודן07/06/1984
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 5028שינוי יעוד לתחנת תידלוק
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 7255שנוי יעוד לבית עלמון -דפנה07/01/1993
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 8279שנוי יעוד לתחנת דלק ושרותי דרך, דפנה (גניזה)
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 8290תיירות ונופש, דפנה
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 8489מרכז חינוך "הר וגיא" דפנה10/11/1996
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתגע/ מק/ 230שינוי קו בנין, קיבוץ פדנה28/12/2011
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתגע/ מק/ 239שירותי דרך - קיבוץ דפנה
צפוןהגליל העליון, דפנהבקשה ועדה מקומיתגעל/ 20040201שימוש חורג מאזור חקלאי מיוחד לדייג.
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתמשצ/ 80אדמות חקלאיות - דפנה07/08/1997
צפוןהגליל העליון, דפנהבקשה ועדה מקומיתקיבוץ דפנה 2010/ 004שימוש חורג מאזור חקלאי מיוחד לדייג בחכות בשטח של 1245.20 מ"ר