תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, מנחמיהתוכניתג/ 17829בריכת מי חקלאות, מנחמיה15/05/2011
צפוןעמק המעיינות, מנחמיהתוכניתג/ 19796שינוי יעוד משטח ספורט לשטח חקלאי
צפוןעמק המעיינות, מנחמיהתוכניתגנ/ 17872הגדלת זכויות בניה, מנחמיה25/11/2010
צפוןעמק המעיינות, מנחמיהבקשה ועדה מקומיתמנחמיה 2009/ 0031בית קיים להריסה, בית מגורים חדש 51 צימרים
צפוןעמק המעיינות, מנחמיהבקשה ועדה מקומיתמנחמיה/ 003/ 2011תוספת 3 צימרים
צפוןעמק המעיינות, מנחמיהבקשה ועדה מקומיתמנחמיה/ 005/ 2011לגיטמציה לבריכה +תוספת למגורים +צימר
צפוןעמק המעיינות, מנחמיהבקשה ועדה מקומיתמנחמיה2009 / 0059בניית בית למגורים בנחלה במסגרת התכנית בן ממשיך ללירון פרשיץ
צפוןעמק המעיינות, מנחמיהתוכניתעמק/ מק/ 29חילופים בייעודי שטח - מנחמיה