תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 114ברעם
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 11479ברעם, הרחבה צפונית
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 11480ברעם, הרחבה דרומית01/11/2001
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 13403גן לאומי ברעם הרחבה30/11/2004
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 17282הרחבה למגורים והסדרת ייעודי קרקע - קיבוץ ברעם23/02/2011
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 17283חוות לולים , קיבוץ ברעם
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 18115חוות לולים, קיבוץ ברעם04/01/2011
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 18409קידוח ברעם 4
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 18952מט"ש ברעם
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 19060מט"ש ברעם
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 2633שמורת טבע יער ברעם15/06/1978
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 2696ביוב מרכזי ומתקני טהור ברעם
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 318קבוץ בר עם
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 327מושב בר -עם
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 4978קיבוץ בר עם01/03/1988
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 7651קבוץ ברעם21/10/1993
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 8152שנוי יעוד למבנה משק, ברעם - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 8786מאזור מבני משק לאזור מגורים ושטח פרטי פתוח משטח פרטי פתוח לאזור מגורים, שינו09/05/1996
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתגע/ מק/ 106איחוד וחלוקה בהסכמה, ברעם16/05/2006
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתגע/ מק/ 121שינוי קו בנין, ברעם13/11/2005
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתגע/ מק/ 132ברעם אחוד וחלוקה מבני משק
צפוןהגליל העליון, ברעםתוכניתמשצ/ 66ברעם והסביבה30/06/1992