תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, צבעוןערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 85ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר את תכנית ג/ 16266 - צבעון
צפוןהגליל העליון, צבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 06/ 2דרך גישה חקלאית ברוחב 3 מטרים ובאורך של 700 מ"א
צפוןהגליל העליון, צבעוןתוכניתג/ 13038צבעון - חלוקה למגרשים באיזור מגורים
צפוןהגליל העליון, צבעוןתוכניתג/ 13256צבעון - הרחבה , קהילתית
צפוןהגליל העליון, צבעוןתוכניתג/ 16266צבעון - תכנית מתאר והרחבת הישוב25/08/2009
צפוןהגליל העליון, צבעוןתוכניתג/ 4180תכנית מפורטת צבעון04/08/1988
צפוןהגליל העליון, צבעוןתוכניתג/ 4768שנוי יעוד לתחנת תידלוק, מצפה צבעון