תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 07/ 2הארכת תוקף היתר בניה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 10059תכנית מתאר מושב אליפלט14/03/2000
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 12985חקלאי מיוחד מושב אליפלט15/04/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 13267אליפלט - מגורים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 13288אליפלט - מגורים - מגרש 6707/02/2007
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 13907תכנית מפורטת אליפלט - תחנת תידלוק:
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 14027אליפלט-שרותי דרך:
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 14438מגרש 21 אליפלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 14439מגרשים 182 183 184 אליפלט12/12/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 15065מגורים, אליפלט10/04/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 15136יעוד שטח ללולים, אליפלט20/08/2007
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 15166תחנת תדלוק פנימית, אליפלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 16442מגרשים 16-23, אליפלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 16582מגרשים 16 - 23, אליפלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 19695תחנת שאיבה לביוב - אליפלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 2514מושב אליפלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 3420מושב אליפלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 7688שנוי יעוד לתחנת תדלוק ושרותי דרך, אלי פלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 7970חלוקת מגרשים, אליפלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 8084שנוי יעוד לשרותי דרך, אליפלט
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 8571שנוי יעוד מחקלאי למבנה ציבור, אליפלט28/03/1996
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 8754שינוי יעוד מחקלאי ללולים, אליפלט.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתגע/ מק/ 064שינוי גודל מגרש מינימלי, אליפלט17/09/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתגע/ מק/ 085שינוי עיצוב אדריכלי, אליפלט