תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 10531חלוקה מחדש של השטח וקביעת הנחיות תכנון והוראות לתכנון מפורט, דישון12/07/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 10558שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי לתחנת שאיבה לביוב - דישון.05/05/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 10953דישון - תכנית הרחבה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 12996דישון ביתני אירוח21/06/2004
צפוןהגליל העליון, מרום הגליל, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 13983דרך אזורית מס' 886 נחל דישון - דישון (ק"מ 54 - ק"מ 56)
צפוןהגליל העליון, מרום הגליל, מבואות החרמון, דישון, עלמהתוכניתג/ 13984דרך אזורית מס' 886 בקטע עלמה - נחל דישון
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 14519שמרות טבע נחל דישון - הר יחמור
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 19880שינוי לתמ"מ 9/2 - הרחבת מושב דישון
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 3703מושב דישון31/03/1982
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 5086שינוי יעוד למבני ציבור
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 5189שנוי יעוד למבני צבור15/05/1988
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 5363אזור לולים,מושב דישון.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 6178שינוי פרצלציה, דישון שינוי ל- 3703
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 6608מבנה ציבור דישין17/04/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 7759שנוי יעוד לאזור לולים -דישון07/09/1995
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 781שמורת טבע נחל דישון22/02/1968
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 8215שכונת לולים, דישון11/08/1996
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 8311שנוי יעוד למגורים, דישון - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 8382שמורת טבע, נחל דישון
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 8870חוות לולים - דישון.16/03/1997
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 9477שינוי יעוד שטח לאתר זיכרון לשם הנצחת בני הישוב, מושב דישון
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 9478שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד עבור לול, מושב דישון13/03/2012
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגנ/ 16174שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים , מושב דישון11/11/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגנ/ 16180תכנית תקנונית לשינוי הוראות בניה במגרש 59 , דישון05/02/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגע/ מק/ 049שינוי קווי , מושב דישון22/02/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגע/ מק/ 054שינוי קו בנין , מושב דישון.17/11/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגע/ מק/ 077איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין , דישון20/07/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגע/ מק/ 152הקלה בקווי בניין מגרש 47 , דישון29/01/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגע/ מק/ 171שינוי קו בנין, דישון
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתגע/ מק/ 178שינוי קו בנין, דישון
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתמשצ/ 70מש"צ 70 - דישון21/08/1994