תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים808/ 10/ 2חיוב בהיטל השבחה
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 12933כפר בלום - הרחבה קהילתית08/02/2005
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 15242עמק המוסיקה-כפר בלום
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 17289תכנית מתאר קיבוץ כפר בלום16/07/2012
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 19967קייקי כפר בלום
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 4608חלוקת מגרשים חמדש, נאות מרדכי, כפר בלום והסביבה05/12/1985
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 5385שינוי יעוד לבנייני ציבור, אולם ספורט15/05/1988
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 5560קיבוץ כפר בלום04/03/1990
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 6319אתר ספורט ונופש קייקים - כפר בלום15/11/1990
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 7276אתר ספורט ונופש קייקים -כפר בלום
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 7753קבוץ כפר בלום19/02/1996
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 8213נחל הירדן, שדה נחמיה, כפר בלום21/07/1996
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 8488מרכז חינוך וספורט, כפר בלום03/12/1995
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 8694נחל הירדן - קטע שדה נחמיה כפר בלום.
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 9023מרכז חינוך "גומא" - כפר בלום.
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתגע/ מק/ 083איחוד וחלוקה בהסכמה, והקמת תחנת תידלוק, כפר בלום
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתגע/ מק/ 147שינוי קווי בניין , כפר בלום09/05/2007
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםתוכניתגע/ מק/ 222איחוד וחלוקה מחדש של אזור מבני משק, לצורך בניית לולים, כפר בלום04/11/2012