תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 12/ 2הגדלתסככה חולבות+לגיטימציה צלחדר מכונות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית10/ 13126תוספת לרפת קימת והקלה בקווי בנין- בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 04/ 2איחוד וחלוקה מחדש
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית13125/ 10תוספת סככות לרפת-סה"כ שטח קיים+מוצע1444.16 מ"ר בבית הילל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית15/ 13124היתר לשימוש חורג ממחסן לשירותים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית18/ 13125בניית רפת
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית19/ 13125מכון חליבה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית20/ 13126שימוש חורג מסככה חקלאית למחסן לכיפןף ברזל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 05/ 2התנגדות ללגיטמציה תוספת והקלה לרפת
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 05/ 2ערר על שומת שמאי מכריע
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית4/ 13126לגיטימציה לרפת +הקלה בגובה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 09/ 2תביעה מתכנית ג/ 15815
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתא15/ 13124שימוש חורג ממחסן למלתחות.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתאג/ מק/ 034איחוד וחלוקה, בית הלל14/03/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2007/ 087בקשה לשימוש חורג מסככה חקלאית למחסן לכיפוף ברזל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2007/ 363לגיטימציה בבית מגורים, תוספת ממ"ד לבית מגורים קיים+הקלה מקו בניין
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2008/ 005לגיטימציה לרפת קיימת ללא היתר ותוספת גגון וקרוי מאצרת זבל קיימת ללא היתר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2009/ 387בקשה לשימוש חורג מחקלאי לחניון
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10055ביתני אירוח, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10323שינוי יעוד לחקלאי מיוחד לבנית רפת .29/07/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10324שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד - בית הילל30/03/2000
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10556חקלאי מיוחד - בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10557שינוי יעוד לחקלאי מיוחד- בית הלל12/06/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10560חקלאי מיוחד - בית הילל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10792שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד - בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10846תכנית מפורטת לשינוי יעוד לחקלאי מיוחד, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 12121בית הילל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 12280שינוי יעוד מחקלאי למגורים ולאזור אחסנת דלק
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 12470הרחבה דרומית בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 12997בית הלל ביתני אירוח21/06/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 13358בית הלל - 110
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 15444בית הלל- תוספת מגרשים למגורים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 15678הרחבת רפת, חקלאי מיוחד, בית הלל18/08/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 15715חקלאי מיוחד, בית הלל31/07/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 15814חקלאי מיוחד ומבנה משק משולב בתיירות,משק 19 בית הלל25/11/2010
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 15815הסדרת אזורים חקלאי-מגורים ,משק 16 בית הלל28/02/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 16176שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , בית הלל05/02/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 16263אזור תיירות צפוני, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 16264אזור תיירות דרומי, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 17222תוספת מגרשים - מושב בית הלל06/07/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 18893שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות, משק 101, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 19023שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד עם הנחיות מיוחדות, בית הלל21/05/2012
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 19966בית הלל משקים 5554
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 3894בית הלל - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 4917חלוקת מגרשים מחדש26/11/1987
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 5316שינוי יעוד לשרותי דרך בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 5988שנוי יעוד לשטח בית עלמין, בית הלל - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 6000מושב בית הלל - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 64בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 7551מושב בית הלל24/11/1994
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגנ/ 16181שינוי ייעוד מחקלאי למגורים משק 66 , בית הלל12/05/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 009לייעד שטח לבין ממשיך בגבולות נחלה מס' 52 בית הלל21/12/1998
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 010שינוי קו בנין, בית הלל,בהתאם להוראות סעיף 62א(א)4 לחוק התכנון10/09/1998
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 013שינוי בקו בנין, בית הלל15/07/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 016שינוי בקו בנין, בהתאם להוראות סעיף 62א(א)4 לחוק, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 020איחוד וחלוקה, בית הלל24/02/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 023איחוד וחלוקה, בית הלל24/02/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 024שינוי קווי בנין, מגרש 132, בית הלל30/06/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 032איחוד וחלוקה, חלקה 95, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 040איחוד וחלוקה בהסכמה, בית הלל31/10/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 048תוכנית גע/ מק/ 04816/06/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 057איחוד וחלוקה מחדש, מגרש 142 + A, בית הלל.08/01/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 061תיחום שטח והסדרת יעודים , מושב בית הלל30/06/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 062איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, בית הלל14/03/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 071מגרש 98 , בית הלל15/01/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 074איחוד וחלקוה בהסכמה, שינוי קו בנין ומספר יחידות, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 086איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, ושינוי קו בנין, בית הלל30/03/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 098איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, בית הלל10/05/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 101שינוי קו בנין, בית הלל19/09/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 103איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל לכל יעוד המהווה שינוי חלקי לתכנית מתאר ג/ 7513/06/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 107בית הלל 110 איחוד וחלוקה מחדש
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 118שינוי למפורטת , בית הלל 123, 124 - איחוד וחלוקה,מרק מורדי קורן יוסי.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 143שינוי לתכנית ג/ 7551 ולתכנית ג/ 4917 ו-ג/ 12997, תכנית איחוד וחלוקה מחדש .15/03/2007
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 157איחוד וחלוקה משק 30 , בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 159איחוד וחלוקה של מגרש בהסכמהעפ"י סעיף 62א. שינוי קוי בנין , הגדלת מס' יח"ד.03/03/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 167איחוד וחלוקה , בית הלל12/11/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 184איחוד וחלוקה, משק 123, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 185איחוד וחלוקה בהסכמה,בית הלל07/09/2010
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 188איחוד וחלוקה , בית הלל28/12/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 223איחוד וחלוקה בהסכמה, בית הלל28/12/2011
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 224איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בנין , בית הילל30/05/2012
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 250מגרש 212 - בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתגעל/ 2004176היתר בניה למיתקן שידור קטן עפ"י תמא/ 36